A tanulás öröm, felfedezés

Különböző életkorú gyerekek is együtt okosodnak a maximum tizenöt fős csoportokban a Montessori-iskolákban. Cél, hogy önállóságra, nyitottságra,  kreativitásra, egymásra figyelésre tanítsák a nebulókat.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
iskola
2013. június 04. szabo.daniel

Különböző életkorú gyerekek is együtt okosodnak a maximum tizenöt fős csoportokban a Montessori-iskolákban. Cél, hogy önállóságra, nyitottságra,  kreativitásra, egymásra figyelésre tanítsák a nebulókat.


Sok szülőnek okozhat fejtörést, gyermekét vajon melyik óvodába, iskolába írassa. Legtöbbször a kényszer, illetve ismerősök tippjei alapján választunk. A Családháló ezúttal sorozatban mutatja be a hazánkban elérhető alternatív módszerű oktatási intézményeket. A leglényegesebb vonásokra koncentrálunk, illetve megpróbáljuk felfedni, mi az, amiben az egyes iskolák különböznek.

Montessori

Eddig is, és a nemrég elfogadott köznevelési törvény szerint is az alternatív iskolák a saját kerettantervük szerint taníthatnak, vagyis eltérhetnek a nemzeti alaptantervben szabályozott oktatási normáktól, tananyagtól. Ezek az iskolák speciális oktatási rendben taníthatnak, emellett a kerettanterv több területen is lehetőséget ad a főszabálytól eltérni. Ilyen például a tanárvégzettségek kérdése, illetve az eszköz és helység-igény.

A Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium 2004. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit Kőbányán. A 2012-2013-as tanévet már a XX. kerületi Kálmán u.15. alatti, 2500nm-es épületben kezdték meg.

A “montesszoriaknál” hangsúlyos a képességfejlesztés, az egyéni bánásmód, a differenciálás, a tehetséggondozás és az integráció. Ezen követelmények teljesülése Maria Montessori módszerével mind lehetővé válnak – mondja kérdésünkre az iskola igazgatója. Iskolánk preferált értékei, és nevelő-oktató munkánk céljai a gyermekek természetes fejlődését és ennek számtalan egyéni változatát tükrözik. Az nevelés-oktatás során a gyermekek képességeinek kibontakoztatásának különböző területei: az önállóság és mozgásfejlődés, a kognitív, a szociális és az emocionális fejlődés, a kreativitás és az akarat fejlődése, az erkölcsi és a kulturális fejlődés.

A személyre szabott tananyag a NAT alapján, a figyelemfelkeltő, motiváló Montessori-eszközök – melyeket az “előkészített környezetben” a nyitott polcokról vehetnek le a tanulók – mellett fontos a gyermekek ritmikus mozgását segítő gyakorlatok végzése, ami játékos formában történik zenére, tapsra. Így egyszerre fejlődik ritmusérzékük és mozgáskoordinációjuk.

A pedagógus közvetítő

E módszerben a pedagógus szerepe, feladata a gyermekek megfigyelése (fejlettségi szint, érdeklődés, fáradékonyság), és a diákokkal megfelelő személyes kapcsolat kialakítása egyénenként. Ezáltal közvetítőként szolgál a tananyag és a gyermek között.
Az iskolában a tanulócsoportok szervezése is követi a Montessori-módszer által biztosított fejlődési fázisoknak megfelelő természetes csoportbeosztást, melynek eredményeként különböző életkorú gyermekek tanulhatnak együtt (1-2. oszt., 3-4. oszt., 5-6. oszt., 7-8. oszt.) az általános iskolában.

A tanulás örömteli dolog

A 4 gimnáziumi évfolyamon a diákok a hagyományosan rendszernek megfelelő külön osztályokban tanulnak. A csoportok létszáma maximum 15 fő. Ezáltal, nagymértékben fejlődik az önállóság, a nyitottság, a kompromisszum képesség, a kreativitás, az egymásra figyelés és egymás segítése. A követelmények elérése gyermekenként különböző idő alatt realizálódik. Lemaradó, lassabb fejlődésű vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál az önmagukhoz viszonyított fejlődés a mérvadó, figyelembe véve adottságaikat, fejlődésük speciális útját. Ezzel párhuzamosan fontos feladatuknak tekintik a tehetséggondozást is. Ennek keretében az átlagnál gyorsabban haladó gyermekeknek emelt szinten több feladatot adunk.
A fentiek értelmében lehetővé válik, hogy a gyermek a tanulást, mint felfedező, örömteli tevékenységet élje meg.

Iskolánk rendkívül fontosnak tartja az egészséges növekedéshez és fejlődéshez szükséges szabad mozgás állandó biztosítását. A hosszú ideig egyfolytában mozdulatlan ülés nagyon fárasztó és egészségtelen az állandó mozgást igénylő fiatal szervezet számára. Ezért egyre több lehetőséget kínálunk tanulóinknak, hogy tetszésük szerint választhassanak a kötelező tanórai testmozgáson kívül, szabadidőben szervezett testnevelési foglalkozások, sportolási lehetőségek közül (foci, tenisz, úszás, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, karate).

Kinek lehet ránk szüksége?

Azt gondolom mindenkinek. Van olyan család, aki ne szeretné, hogy gyermeke felelős gondolkodású, életrevaló felnőtt legyen? Azt gondolom nincs. Iskolánk küldetésnyilatkozatában ezt a következőképpen fogalmazták meg: céljuk, hogy önmagát képviselni tudó, cselekedeteiért felelősséget vállaló, helyes értékrenddel bíró, a társadalom számára is hasznos embereket neveljenek. és oktassunk.

Miben más a Montessori?

A tanulás ütemét az egyéni képességekhez igazítják, arra törekszenek, hogy gondolkodásra, egyéni véleményalkotásra ösztönözzék a gyerekeket. Olyan feladatokat kapnak, amelyekben a választás és a döntés szabadsága érvényesülhet.

Alapvetés a kis létszámú csoportokban való működés, illetve az állami iskoláknál később, csak 8 óra 30 perckor kezdődik az oktatás.

Kik tanulnak náluk?

Nagyjából leképezik a társadalmat. A jobb módú családi háttérrel rendelkező gyermekek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a szerényebb körülmények között élők. Képesség és tehetség szerint is heterogén a kép. Az élsportoló, a kimagasló képességű tehetséges diák jól megfér a részképesség-zavaros, sajátos nevelési igényű gyermekekkel.