Emberi Jogok Európai Bírósága: a házasság egyértelműen egy férfi és egy nő szövetsége

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyhangúan megerősítette: az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem ismeri az azonos neműek „házassághoz” való jogát.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
anyaapagyerekek
2016. június 10. Paulik András

Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyhangúan megerősítette: az Emberi Jogok Európai Egyezménye nem ismeri az azonos neműek „házassághoz” való jogát.


Az AnyaApaGyerekek (Mum, Dad & Kids) európai polgári kezdeményezés szervezői üdvözlik az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)  Chapin és Charpentier v. France ügyben (40183/07) született döntését, amelyben tisztázták, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményben a „házasság” fogalma nem értelmezhető másképp, kizárólag egy férfi és egy nő szövetségeként.

A szóban forgó esetben úgynevezett azonos nemű „házasságot” kötöttek egy francia Polgármesteri Hivatalban 2004-ben annak ellenére, hogy akkoriban a francia törvények nem biztoítottak jogalapot ilyen „házasságokra” (a 2013-ban elfogadott, azóta is vitatott Taubira törvény előtt történt mindez). Következésképpen az ál-„házasságokat” a Bordeaux-i Bíróság érvénytelennek nyilvánította az ügyészség kérelme alapján.

A két érintett az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott keresetükben azt állította, hogy a Bíróság döntése, miszerint a „házasságuk” érvénytelen, sérti a házasodáshoz és családalapításhoz való jogukat az Emberi Jogi Egyezmény 12. cikke szerint, és a családi életük tiszteletéhez való jogukat a 8. cikk szerint. De az EJEB mostani ítélete megerősítette, hogy a 12. cikkben a házasság szónak egyértelmű és félreérthetetlen jelentése van: egy férfi és egy nő szövetsége. Így volt ez, amikor az Egyezmény életbe lépett 1950-ben, és így van ez ma is.

Az AnyaApaGyerekek kezdeményezés polgári bizottságának elnöke, Frivaldszky Edit így nyilatkozott: “Megelégedéssel tölt el a hír, hogy a bíróság megerősíti és alátámasztja az álláspontot, amelyet a kezdeményezésünkkel szeretnénk előmozdítani: a házasság egy kivételesen különleges dolog. A házasság egyik célja egy olyan környezet biztosítása, amelyben a gyerekek boldogan nőhetnek fel. A gyermek legfőbb érdeke, hogy az édesanyja és az édesapja szeretetében és egységében növekedjen. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye semmilyen jogi alapot nem teremt  a házasság újraértelmezése érdekében a nemzeti törvényhozókra gyakorolt nyomáshoz. Ha egyesek azt hangoztatják, hogy az azonos neműek „házassága” emberi jog, állításaik valótlanok, alaptalanok és a jóhiszeműség hiányát tükrözik”.

A polgári bizottság főtitkára, Maria Hildingsson hozzáfűzte: „Az Egyezmény 12. cikkében a család és a házasság közvetlen összefüggésben vannak. A mai ítélet egyértelműen kimondja, hogy a „család” fogalmát hogyan kell értelmeznünk: alapja az egy férfi és egy nő közötti házasság vagy a leszármazás.”