Figyelembe kell venni a rendezetlen házasságban élőket!

Január 22–24-ig tartották Rómában a nagycsaládosok nemzetközi mozgalmainak találkozóját a Család Pápai Tanácsa szervezésében. A tanácskozáson elhangzott: bátor lelkipásztori döntések kellenek a sérült családok számára.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
nagycsalád
2015. január 26. Paulik András

Január 22–24-ig tartották Rómában a nagycsaládosok nemzetközi mozgalmainak találkozóját a Család Pápai Tanácsa szervezésében.


A család hivatása és küldetése az egyházban és a kortárs világban címmel rendezett tanácskozáson harminc ország nyolcvan családmozgalmának képviselői elemezték a szinódusi előkészítő bizottsággal a Lineamentát  (a szinódust bevezető dokumentum – a szerk.) a következő nagyobb témákkal: 1. Odafigyelés: A család összefüggése és kihívásai, 2. Krisztusra tekintés – a család evangéliuma, 3. Szembesülés a helyzettel.

Magyarországról Márki László vett részt a háromnapos konferencián mint az Európai Nagycsaládosok Szövetsége elnöke.

Január 22-én, a konferencia első napján Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár a szinódusi előkészületi munkákról szólva elmondta: „Az Instrumentum laboris, a munkadokumentum május közepére elkészül, hogy júniusban nyilvánosan is közzé lehessen tenni. Kérésünkre a kiküldött kérdéssorozat válaszainak beadási határidejét kitolták április 15-re. A egyes munkacsoportok most a legérzékenyebb kérdésekkel foglalkoznak, jelesül a múlt októberi szinódus három legjelentősebb témájával. Mi most a szinódusközi időszakot éljük, melyet az egész folyamat legfontosabb szakaszának tartunk. Ezért most ebben a második fázisban nagy munkában vagyunk, a püspöki konferenciák szintjén dolgozunk. Az egyes munkacsoportok már tanulmányozzák a különféle témákat. Egy, a Szentatya által létrehozott bizottság pedig a házasság érvénytelenítésének ügyében tevékenykedik.”

Baldisseri bíboros emlékeztetett arra, hogy a kérdéskört, illetve a Lineamentát kiküldték már, mely magában foglalja a Relatio Synodit, és a negyvenhat kérdést.

A kérdéseket tehát kiküldték a püspöki konferenciáknak, és azoknak, akik a következő szinódus tagjai vagy résztvevői lesznek. Most érkeznek vissza az első jelzések az egyes püspöki konferenciák delegátus tagjairól – tudatt a Magyar Kurír a Vatikáni Rádió nyomán.

A nagycsaládosok római konferenciája kapcsán Baldisseri bíboros hangsúlyozta, hogy a kérdésekre adott válaszok jegyében a nagycsaládos mozgalmaknak is van lehetőségük hozzájárulni az őszi szinódus előkészületeihez. Az kérdések így hangoznak: „A Relatio Synodi, a szinódus zárójelentése által megfogalmazott leírás a család valóságáról, megfelel-e annak, ami az egyházban és a társadalomban megnyilvánul? Milyen szempontokkal lehetne kiegészíteni?”

A bíboros kiemelte, hogy a megfontolások során szükséges figyelembe venni azon hívek helyzetét, akik jóllehet rendezetlen házasságban élnek, mégis a lehető legteljesebben szeretnének részt venni az egyház életében és készek arra, hogy elkötelezzék magukat egy előrehaladó folyamatban. Nem kell tehát kivonni magunkat a feladat alól, hogy keressük és jelezzük a szinódusi atyák által elemzett érzékeny témák lehetséges megoldásait. Ehhez pedig bátor lelkipásztori döntések kellenek a sérült családok számára.

A nagycsaládos mozgalmakkal Paglia érsek tartja a kapcsolatot. A lelkipásztori megújulásra ösztönzés igénye a mai időkben főként ezektől a családmozgalmaktól érkezik – magyarázta. – Ezek nagyobb része a zsinat után született és ezeknek a mozgalmaknak a hivatása kettős felelősségben valósul meg, a belső és a külső felelősségben. A Ferenc pápa által kijelölt stílus egy rendkívüli szinódusi dimenziót tár fel. Olyan kegyelem ez, mint amikor a tanítványok az Úr nevében gyűltek egybe. Egy olyan szinódus előkészítésén fáradozunk, mely a mozgalmaink jövőjét érinti. Álmunk az, hogy összegyűjtsük és megvalósítsuk azt a bátorságot és teremtőképességet, mely ezeknek a mozgalmaknak az eredetében rejlik. Ehhez tágasabb prófétai lelkületre, több nagylelkűségre és kreativitásra van szükség. Ezt kéri az Úr, ezt kéri az egyház és talán, de öntudatlanul ezt kéri a világ is, főként a családok, akik igaz szót várnak, irgalmas és szeretettel teli közösséget.