Híd kórház és iskola között – Gyógyítva motivál a KórházSuli

Egy tartósan beteg gyermek felnőtteket is komoly próbatétel elé állító kihívásokkal néz szembe nap, mint nap. Életéből eltűnik addigi legfontosabb feladata, a tanulás is, holott törvényileg adta joga lenne az életébe ritmust, motivációt hozó, társas kapcsolatokat erősítő támogatáshoz. Ezt a hiátust igyekszik betölteni az immáron öt éves „KórházSuli”, ahol azoknak a gyermekeknek fogják meg a kezét, akik eddig egyszerűen „eltűntek” az oktatási rendszerben.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
betegség
2019. április 02. Czefernek Léna

Évente mintegy másfélezer gyermek kényszerül magántanulói státuszba valamilyen betegség miatt. Sajnos a probléma bárkit érinthet, hiszen nem kell súlyos betegség, elég egy elhúzódó tüdőgyulladás ahhoz, hogy a diák egy időre „kiessen a rendszerből”. A kórházakban léteznek olyan kórházpedagógiai foglalkozások, amelyek lefedik az ott töltött időszakot, ám az otthoni lábadozás ideje nem igazán megoldott. Ezt a problémát ismerte fel Tóthné Almási Mónika, aki maga is 15 évig dolgozott kórházpedagógusként. A helyzet áthidalására született meg fejében öt éve a KórházSuli Alapítvány gondolata, amely mára már nagyonis valóságos civil szervezetté nőtte ki magát, s amely több, mint száz gyermeknek segít évente.

Eltűntek az oktatási rendszerben

A KórházSuli ötödik születésnapján tartott sajtótájékoztatón a program vezetője arról beszélt, milyen komoly társadalmi problémát jelent, hogy a beteg gyermekek hónapokra, akár évekre is kiesnek az oktatási rendszerből. Amíg ugyanis a kis beteg nem tud iskolába járni, nem csupán a tananyaggal marad le, nem gyakorolja korábbi képességeit, s beszűkül a szociális tér is, amiben mozog. Ez aztán komoly szorongáshoz, önértékelési problémákhoz is vezethet, ami azt eredményezi, hogy sokan nem is szívesen mennek vissza az iskolájukba. Kialakul egy ördögi kör, amely pszichoszomatikus problémákhoz, vagy akár az eredeti betegség visszatéréséhez is vezethet.

A betegség egyébként is egy olyan krízisállapot, amely az egész családot, a szülőket is sújtja, ők is izolálódnak. Mivel az addigi családi normák rendszere felborul, önkéntelenül a betegség válik „stabilitássá”, s sokszor az is elő fordul, hogy a szülő nem meri visszaengedni gyermekét a gyógyulás után sem.

Sokan nem tudják, de a beteg gyermeknek törvény adta joga van ahhoz, hogy az anyaiskola heti tíz órában oktatást biztosítson számára. Ez a gyakorlatban sajnos ritkán valósulhat meg, így ezek a gyerekek egyszerűen eltűnnek az oktatási rendszerben. A problémával jelenleg ombudsmani vizsgálat is foglalkozik – világította meg Tóthné Almási Mónika, aki szerint ezért is nagyon fontos, hogy a KórházSuli minél szélesebb körben ismertté váljon.

Motiváció a gyógyuláshoz

A projekt vezetője arról is beszélt, hogy a beteg gyermek hogyan nyerheti vissza önbizalmát a tanulás által. Mivel egyik legfőbb szerepköre az, hogy diák, amennyiben ez a szerepkör sérül, az izoláltság mellett eredeti céljait, jövőképét is elveszítheti az otthon töltött időszakban, s ez könnyen teheti motiválatlanná. A KórházSuli segítségével egyszerre két irányba segítenek neki: a gyermek nem marad ki a tanulásból, s újra egy közösség részének érezheti magát, hiszen a kapott tananyagot hús-vér középiskolai diákok fejlesztik személyre szabottan egy-egy kis beteg számára.

A tanulást aztán olyan egyetemista „mentorok” koordinálják, akik előzőleg gondos képzésben részesültek, s folyamatosan tartanak számukra konzultációkat szupervíziókat, is így ügyelve a szakmai tartalmon túl a résztvevők lelki védelmére. A program sikerességét bizonyítja, hogy a KórházSuli öt évvel ezelőtt 20 oktatóval és 4 kisgyermekkel indult, s mára 130 feletti „segített” van a rendszerben, akiknek mintegy 250 önkéntes tanára van. Jelenleg legfőbb céljuk az anyaiskolákkal való szorosabb együttműködés kiépítése.

KórházSuli Kommandó

S hogy milyen hatással van a segítés azokra a középiskolásokra, akik beteg gyerekekkel kerülnek – ha nem is olyan szorosan – kapcsolatba? Erről beszélt Berczelédi Réka, aki a kezdetektől részt vesz a programban, mely mára közösséggé nőtte ki magát, s elmondása szerint szinte minden gyereket „beránt”. Jó példa erre, hogy az iskolájában vezetett „KórházSuli Kommandó” egyre több lelkes tagot számlál. A középiskolások véleménye szerint kortól függetlenül mélyen átélik, hogy ők segítenek, mindamellett számos olyan készségük fejlődik, amely a való világra készíti fel őket. A program fejlesztése mellett tanítva tanulnak, fejlődik a problémamegoldó készségük, a kreativitásuk, megtanulnak elmélyülni és az önismeretük is fejlődik. Néha már ők tanítják a tanárokat…

Gyógyító tanulás

Velkei György a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az intézményi részről beszélve kifejtette, miért lehetetlen bevinni a kórházba az oktatási rendszer merev kereteit, hiszen egy beteg gyermek vizsgálatok, kezelések során vesz részt, s olyan megoldásra van szükség, amely képes ehhez alkalmazkodni. A főigazgató arra is rámutatott, hogy az izolált, betegségélménnyel küzdő gyermeket nagyon nehéz motiválni, s ezért fontos, innovatív és motiváló a KórházSuli rendszere, amely éppen ezt a lelkesedést adja vissza a kis betegeknek. Teszi mindezt olyan rugalmas módon, hogy alkalmazkodik a gyógyulást elősegítő keretekhez, hiszen itt tanulhatnak égési sérülést átélt, idegrendszeri és mozgáskárosodást szenvedett, sőt, kómából visszatérő gyermekek is. Példaként említette egy 14 éves páciensét, aki gerincvelő-daganat következtében szenvedett részleges bénulást, amely a beszédközpontját is érintette három éve, ám a KórházSuli tanáraival a kezdetektől folyamatosan kapcsolatban van, s a segítségükkel új célokat tűzött ki maga elé, többek között megtanult angolul.

Digitális iskolatáska

A sokszor szidott digitális világ éppen ott siet a segítségünkre, ahol nem is gondolnánk. Hiszen a KórházSuliban az órák tananyaga papír helyett számítógépen jelenik meg, a középiskolások számítógépes programok segítségével fejlesztik a tananyagot és küldik át mentorálás céljából az egyetemista “tanároknak”. Az órák egy jelentős része Skype-on történik, amiben a projekt egyik fő támogatója a Telenor nyújt segítséget. A vállalat nemrég Hipersuli elnevezéssel akkreditált képzést is hirdetett, amely a tanárok, befogadó iskolák számára is elérhető módon teremt hidat az iskolák és kórházak között.

A KórházSuli pedig egyre növekvő ütemben fejlődik, több olyan programot szerveznek, amelyek lehetőséget teremtenek, hogy segítők és segítettek találkozhassanak személyesen is egymással. Mint azt az egyik részt vevő középiskolás mesélte, ezek a találkozások teljesen megváltoztatták az eddig is pozitív hozzáállását a kis betegekhez, sokkal könnyebben tud azóta odafordulni az utcán is bárkihez, akiről úgy gondolja, segítségre lehet szüksége. Ezt az összetartozást kívánja jelképezni az a nemrég nyílt kiállítás is, amelyben az Eötvös József Gimnázium segítő diákjai és az általuk segítettek expresszív rajzai mutatják be ezt a csodásan gyümölcsöző “Kapcsolatot”.