Idén április közepén lesz az elsősök beíratása

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, tankötelessé válik. Ennek megfelelően a 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
beiratkozás
2016. március 08. Vajda Boglárka

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, tankötelessé válik. Ennek megfelelően a 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.


A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2016. április 14-étől 2016. augusztus 31-éig tartó időszak.

A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására kijelölt időpont:
2016. április 14-én (csütörtökön) 8.00 és 18.00 óra között
2016. április 15-én (pénteken) 8.00 és 16.00 óra között

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

A felvételi körzetekről az általános iskolákban és a www.oktatas.hu oldalon lehet tájékozódni.

(forrás: kormanyhivatal.hu)