Ifjúsági konferencia az emberkereskedelem és prostitúció ellen

Össze kell fogni és segíteni kell az emberkereskedelem illetőleg a modernkori rabszolgaság minden áldozatán és egyesített erővel helyre kell állítani az emberi jogokat! Az információhiány, oktatás hiánya és az emberek érzékennyé tételének hiánya mindenütt jelenlévő probléma.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
életmód
2015. január 16. Paulik András

Ferenc pápa a Pontificia Academiade las Ciencias-n (Pápai Tudományos Akadémián), emberkereskedelemről szóló ifjúsági konferenciát rendezett november 14 és 17 között. A konferencián hozzávetőlegesen 50 ország fiataljai vettek részt, akik a világ különböző országaiból jöttek és a legkülönfélébb foglalkozással (jogász, szociálismunkás, tanár, művész stb.) rendelkeztek.


Az ERGO – Európai Regionális Szervezet képviseletében dr. Klemencsics Andrea vett részt, aki több éve a modernkori rabszolgaság témájában folytatja kutatásait, és képviselte az egyesületet és annak gondolati világát a konferencián. A konferencián történő részvételre való felkérést az ERGO a Jó pásztor nővérektől kapta, amely 2014. nyarán Magyarországról készített emberkereskedelem és prostitúcióval kapcsolatos felmérést az Emberkereskedelem Elleni Katolikus Hálózat létrehozásához.  

A három nap alatt megvitatásra került az emberkereskedelem és prostitúció egyes országokban történő megjelenési módja illetőleg annak oka. Az egyes országok, kiváltképpen kontinensek között, a megjelenési módok és azok elleni küzdelemben számos eltérés volt tapasztalható, azonban a konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy mindenhol a küzdelem leghatékonyabb módja, az oktatás.

Az egyes országokról és az ott specifikus problémáról szóló előadások és az azt követő viták lefedték a modernkori rabszolgaság minden formáját. (emberkereskedelem, gyermekmunka, prostitúció, kényszerházasság, stb.) Az egyes előadások során a fiatalok bemutatták az országukban megjelenő modernkori rabszolgaság formáit, az ezt körbe ölelő társadalmi és szociális problémákat, illetőleg, hogy milyen cselekvési tervek vannak kormány és civilszervezetek szintjén. A fiatalok megállapították, hogy vannak ország specifikus problémák (kultúra, jogszabályozás) de az információhiány, oktatás hiánya és az emberek érzékennyé tételének hiánya mindenütt jelenlévő probléma.

Ennek felismeréseként ismételten kifejezésre került, hogy a világon minden férfi és nő egyenlő és szabad. Ennek tudatában kimondásra került, hogy össze kell fogni és segíteni kell az emberkereskedelem illetőleg a modernkori rabszolgaság minden áldozatán és egyesített erővel helyre kell állítani az emberi jogokat. Ennek megvalósítása érdekében az Ifjúsági Konferencia elfogadta az alábbi nemzetközi nyilatkozatot: