Iskolába készülünk 5. – Alternatív iskolákról

Az állami iskolák mellett vannak sajátos tantervvel rendelkező, a hagyományos iskolától részben vagy egészében eltérő módszerekkel dolgozó intézmények. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány alternatív pedagógiai irányzatot mutatunk be.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
alternatív iskola
2016. március 01. Csontos Dóra

Az állami iskolák mellett vannak sajátos tantervvel rendelkező, a hagyományos iskolától részben vagy egészében eltérő módszerekkel dolgozó intézmények. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány alternatív pedagógiai irányzatot mutatunk be.


A fej, a szív és a kéz iskolája – Waldorf

Rudolf Steiner hozta létre az első ilyen iskolát a Waldorf Astoria cigarettagyárban dolgozó munkások gyermekei számára. A ma már szülői kezdeményezésre alakuló iskola szellemisége és módszertana is egyedinek mondható. Steiner a maga által kidolgozott antropozófia tanait alapul véve hozta létre iskoláját.

Legfontosabb jellemzői:

  1. Kiemelkedő jelentőségű, hogy a gyermekek oktatásuk, nevelésük során megőrizzék egyediségüket. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy ne vesszen el a gyermeki fantázia, kreativitás a tanulási folyamat során.
  2. A tanulás módja sem hagyományos, egy-egy epochával több hétig foglakoznak a gyerekek, így téve lehetővé az adott témában való elmélyülést. Sokféle megközelítés, rengeteg eszköz, változatos módszerek jellemzik az oktatást. A gyerekek maguk készítik a tankönyveiket, szép színes rajzokkal, feliratokkal tarkítva. 
  3. A művészeti nevelés is nagy hangsúlyt kap. A test és a szellem egységét erősítő euritmia, a kézműves tevékenységek, mind-mind hozzájárulnak a Waldorf nevelés sajátosságaihoz. A zenei nevelés, sőt a hangszeres zene is hozzátartozik a mindennapokhoz.
  4. A természet felé fordulás, a természetes anyagok megismerése és használata, a kézműves tevékenységek, de például a kertészkedés is a tananyag részét képezik.
  5. Két idegen nyelven tanulnak a diákok, ezt eleinte dalokkal, versekkel, zenével és az adott kultúrákkal való ismerkedéssel teszik.
  6. Az osztálytanító 8, de akár 12 évet is eltölt a diákokkal. Ez teszi lehetővé, hogy nagyon jól megismerje a diákokat és azok is őt. Nincs osztályozás és bukás, a diákok egyénre szabott szöveges értékelést kapnak. 
  7. A tévézést és a számítógép használatát többnyire elutasítják. A szkeptikusok szerint a hagyományos iskolába átkerülő Waldorfos gyerekeknek nehéz az átállás.

„Segíts, hogy magam csinálhassam!”- Montessori

Maria Montessori pedagógiája a gyermekek természetes fejlődését kívánja követni. Alapelve, hogy a gyermek számára a legelőnyösebb nevelési területet kell biztosítani, melyben minden gyermek a saját természetes szükségletei szerint tud majd választani tevékenységet. Célja a szellemi szabadság megőrzése, támogatása, önállóan gondolkodni tudó, független személyiségeket nevelése.

Jellemzői:

  • Az egyes tanulási folyamatok ún. „kulcsgyakorlatokkal” indulnak. Ezek minden esetben egy tevékenységből indulnak, majd fokozatosan jutnak el a tanultak fogalmi szintjére.
  • Fontos elem a tevékenykedtetés, a Montessori pedagógiának saját eszközrendszere is van. A különféle készségek, képességek fejlesztését szolgáló játékos eszközök a tananyag elsajátítására is alkalmasak.
  • A tanulási folyamat során az önállóság, az örömmel végzett tevékenységek kerülnek előtérbe. A diákok saját tempójukban haladva, önmagukat ellenőrizve tanulnak. A pedagógus pedig megfigyel, segít, és támogat, a háttérből irányít, vagyis nem a hagyományos értelemben vett tanári szerepkörben van a jelen a tanulási folyamatban.

A cikk még nem ért véget. Olvass tovább!