Iskolába készülünk… vajon iskolaérett-e a gyermek?

Ez a kérdés foglalkoztatja mostanában a nagycsoportos óvodások szüleit, amely nagyon is fontos kérdés, hiszen az iskolába kerülve nagyjából minden 4-5. gyermek szembesül valamilyen problémával: tanulással, beilleszkedéssel és figyelemmel kapcsolatos zavarral. Vajon iskolaérett-e a gyermekük? Milyen szempontokat kell figyelembe venni ennek eldöntéséhez?

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.

Hiszen az iskolaérettség nem egyenlő azzal, hogy ügyes, okos a gyermekünk. Ennek eldöntése jellemzően az óvodapedagógusok feladata, de kérhető szakvélemény az illetékes pedagógiai szakszolgálattól vagy más intézménytől is. Az iskolára való alkalmasság több tényezőből tevődik össze: fizikai és pszichés alkalmasság ill. kognitív érettség. Mit jelentenek ezek a tényezők?

A fizikai tényezők közé tartozik egy bizonyos testmagasság (110 cm) és testsúly (18 kg) elérése. A mozgás tekintetében az elemi mozgások rendezettsége: kúszás, mászás, sarkon-,lábujjhegyen és külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros és egy lábon, a fej emelgetése hason és háton fekvésben – mely mozgások hibás végrehajtása utalhat idegrendszeri éretlenségre, az viszont állhat a későbbi olvasási-, írási-, egyéb tanulási nehézségek hátterében. Szempont még a gyermek kialakult stabil testsémája, jobb-bal kéz dominanciája, ceruzafogása.

A pszichés alkalmasság megmutatkozik egyrészt a szociális érettségben, vagyis a gyermek képes legyen egy adott közösségen belül kapcsolatokat kialakítani ill. fenntartani és a társas közösség szabályait ismerni és betartani. Másrészt megmutatkozik abban is, hogy a gyermek várja az iskolát, mert 6 évesen egy olyan fejlődési szakasz kezdődik, ahol fontos számára a teljesítmény és a megfelelés.

A kognitív érettségbe tartozik: a kialakult térérzék, a jobb és baloldal megkülönböztetése, a megfelelő szem-kéz koordináció – ennek kiemelkedő jelentősége van az írás-olvasás tanulásánál, hiszen fontos, hogy a szemével úgy tudja majd követni a kezét, hogy közben nem a kezére figyel, hanem a leírtakra. Fontos szempont a szín-alak-formaállandóság kialakulása is, hiszen ennek hiányában a gyermek nem tudja a kis- és nagybetűket megkülönböztetni, nem tud nyomtatott szöveget írottra másolni és nehézséget jelenthet a betűk felismerése is. A kognitív érettséghez tartozik még az emlékezet, a figyelem és a feladattudat kialakulása. A gyermeknek rendelkeznie kell bizonyos mértékű ismerettel az őt körülvevő világról, ismernie kell a személyes adatait, a napszakok, évszakok váltakozását.

Fontos döntés a szülőknek, vajon menjen-e a gyermekük iskolába, hiszen a nem iskolaérett gyermek nehezebben illeszkedik be az adott csoportba, kilóg a társai közül, önértékelése, önbizalma sérül, motivációja gyengül. Az iskolai kudarcok, rossz élmények kihathatnak a gyermek egész tanulmányára és életére.

Csodaház Gyermekfejlesztő Központban az iskolaérettség kialakulását egy komplex képességfelmérést/ iskolaérettségi vizsgálatot követően játékos fejlesztéssel segítik, azokat a funkcióterületeket megcélozva, ahol elmaradást tapasztalnak. Azoknak a képességeknek az erősítésére, fejlesztésére irányul a munka, melyek fontosak a tanuláshoz és mellyel megelőzhetők az iskolásoknál egyre gyakoribb tanulási- és viselkedési zavarok. A foglalkozások hozzájárulnak még ahhoz, hogy az oda járó gyermekek önbizalommal rendelkező, nyitott, kommunikatív iskolássá váljanak.