Kérik az EU-t, hogy fogadja el a házasság és a család meghatározását!

Az AnyaApaGyerekek polgári bizottság az Európai Bizottsághoz egy új európai polgári kezdeményezést nyújtott be, amelyben arra kérik az EU-t, hogy fogadja el a házasság és a család azon meghatározását, amelyet az unió jogi dokumentumaiban alkalmazni kell.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
anyaapagyerekek
2015. október 16. Paulik András

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 9. cikke védi a tagállamokat attól, hogy az EU a házasság és a család jogi szabályozásába beleavatkozzon. Az évek során mindazonáltal az unió egyre növekvő számban alkotott olyan jogszabályokat, amelyek a házasságra és a családra vonatkoznak. Ilyen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdése (amelyben, jóllehet csak bizonyos körülmények között, de valódi jogalkotási hatáskört ad az unónak), a 2004/38/EK irányelv (Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról) vagy a 2003/86/EU irányelv (a családegyesítésről).


Ezentúl az Európai Unió elfogadott olyan jogszabályokat, amelyek, jóllehet más témájú normák, tartalmaznak hivatkozást, egyes esetekben egyenesen fogalommeghatározást a családra vonatkozóan. Ilyen a 2012/29/EU irányelv (a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról ).

Ezzel egy időben a tagállamoknak a házasságra és a családra vonatkozó jogi szabályozásai között egyre nő a szakadék: míg néhány állam (mint az Egyesült Királyság és Belgium) úgy véli, hogy azonos nemű személyek közötti kapcsolat értelmezhető házasságként, mások az alkotmányukban rögzítették, hogy a házasság férfi és nő között jöhet létre (Horvátország, Magyarország). Ugyanígy néhány állam lehetővé teszi a béranyaságot (Egyesült Királyság, Görögország), addig mások tiltják azt (Franciaország, Spanyolország, Olaszország).

Ilyen körülmények között az unió jogszabályai értelmezhetetlenné és nehezen alkalmazhatóvá váltak, ellentmondásokhoz és feszültséghez vezetnek.

Az AnyaApaGyerekek polgári bizottság 2015. október 15-én az Európai Bizottsághoz egy új európai polgári kezdeményezést nyújtott be, amelyben arra kérik az EU-t, hogy fogadja el a házasság és a család azon meghatározását, amelyet az unió jogi dokumentumaiban alkalmazni kell.

A házasságnak a javasolt meghatározása, mint nő és férfi közötti tartós közösség, az EU tagállamai jogi szabályozásának legkisebb közös többszörösét jelenti. Következésképpen ez a házasság egyedüli definíciója, amely tiszteletben tartja az Alapjogi Charta 9. cikkét. A család javasolt fogalma a házasságon és a leszármazáson alapul.

Az európai polgári kezdeményezés jogi keretét az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete adja. Az AnyaApaGyerekek polgári bizottsága 9 tagból áll, akik 8 különböző EU tagállamból származnak:

Frivaldszky Edit (Elnök, képviselő) Magyarország
Roger Kiska (1. alelnök, képviselő-helyettes) Szlovákia
Maria Hildingsson  (2. alelnök) Svédország
Aleksander Stępkowski Lengyelország
Ludovine de La Rochère Franciaország
Grégor Puppinck Franciaország
Željka Markić Horvátország
Paul Moynan Egyesült Királyság
José Manuel Veiga de Macedo Portugália