Kisokos tanévkezdésre izguló szülőknek

Igen, igen: hamarosan kezdődik az új tanév. A boltok hetek óta hirdetik az akciókat, a gyerekek beszélnek róla, a szülők izgulnak. Nézzük mivel nyugtatja őket a szaktárca!

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
életmód
2013. augusztus 21. szabo.daniel

Igen, igen: hamarosan kezdődik az új tanév. A boltok hetek óta hirdetik az akciókat, a gyerekek beszélnek róla, a szülők izgulnak. Nézzük mivel nyugtatja őket a szaktárca!


Tanévkezdési kisokost tett közzé az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A közel húsz oldalas kiadvány a tankönyvvásárlástól kezdve a diákigazolvány-igénylésen át a diákok tennivalóiig mindent számba vesz.

Szeptember 2-án kezdünk

Kezdjük rögtön a legfontosabbal: az év első tanítási napja 2013. szeptember 2. hétfő lesz, míg az utolsó 2014. június 13. péntek.

Az anyagban hosszan kitérnek a Nemzeti alaptantervre és a kerettantervekre, majd a hit- és erkölcstanoktatás következik.

2013 szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamán lesz kötelező az erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen évfolyamok mindegyike számára biztosítva lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége is. A következő évektől felmenő rendszerben folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése.

Négyig suli van, felmentést lehet kapni

A köznevelési törvény szerint „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. Ugyanakkor a törvény lehetőséget ad arra is, hogy a szülő kérelmére az igazgató saját hatásköre alapján ez alól felmentést adhasson, hacsak nem egész napos iskolaként működik az intézmény. Ez a szabályozás szeptembertől minden általános iskola minden évfolyamára vonatkozik.

Hiányzás

Azt már a tavalyi évben megszokhattuk, hogy igazolatlanul hiányozni drága mulatság: mind a tanköteles korú, mind az azt betöltött, de iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetében 50 igazolatlan óra után kerül sor gyámhatósági kezdeményezésre az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére.

Kell osztálypénzt fizetni?

Az osztálypénz kérdését jogszabály nem rendezi, a téma az iskolák szervezeti és működési szabályzatának hatáskörébe tartozik. Mindazonáltal az intézményeknek figyelembe kell venniük azt a törvényi alapelvet, amely szerint az állami alapfokú és középfokú nevelésben-oktatásban történő részvétel Magyarországon térítésmentes, ebből kifolyólag mindenkire kötelező fizetési kötelezettséget nem írhatnak elő. Az osztálypénz szedése tehát csak önkéntes lehet, és ha valaki azt valamilyen okból nem tudja teljesíteni, akkor abból a gyermeknek, tanulónak, szülőnek semmilyen hátránya sem származhat.

Közösségi szolgálat

Azoknak a diákoknak, akik 2016. január 1-je után kezdik meg érettségi vizsgáikat 3 év alatt legalább 50 órás közösségi szolgálaton kell részt venniük. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy a 2013 szeptemberében induló 9. évfolyamon tanulóknak lehetőség szerint már közösségi szolgálatot kell végezniük.

Ingyenes tankönyv?

Az új tanévtől az 1-8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felmenő rendszerben az állam térítésmentesen biztosítani fogja a tankönyveket a diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 2013 szeptemberében az első évfolyamosoknak már nem kell fizetniük a tankönyvekért.

Hogyan lesz diákunk?

A diákigazolvány igénylésének folyamata két részből áll. Először szükség van az okmányirodában a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (NEK adatlap) igénylésére. Az igényléshez a diákigazolványra jogosultnak a születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímkártyáját, vagy a személyazonosító okmányát és a lakcímkártyáját kell a magával vinnie. A diákigazolvány igénylését ezt követően a NEK adatlap birtokában az oktatási intézményben kell kezdeményezni.

 

Az anyag teljes verzója itt olvasható.