Újra lehet családi napközi normatívát igényelni

Ennek a hírnek elsősorban a vidéki önkormányzatok a nyertesei és természetesen a szülők, gyermekek. Az  önkormányzatokat terheli az a kötelezettség, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosítsa.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
életmód
2014. április 04. bencze.aron

Ennek a hírnek elsősorban a vidéki önkormányzatok a nyertesei és természetesen a szülők, gyermekek. Az  önkormányzatokat terheli az a kötelezettség, hogy a gyermekek napközbeni ellátását biztosítsa.


A 10000 fő alatti települések számára kötelező bölcsődei férőhelyeket teremteni. A bölcsődei férőhelyek (sőt, a köznevelési törvény szerint 2015-ig az óvodakötelezettség családi napköziben is teljesíthető) családi napközikkel is kiválthatóak, azonban 2011-től nem volt nyitott a családi napközi normatíva rendszer. Ez azt jelentette, hogy lehetett családi napközit nyitni, azonban normatívát nem lehetett az ellátott gyermekek után igénybe venni a fenntartónak. Ez megdrágította, ellehetetlenítette a szolgáltatás létrejöttét. A 2011-ig a normatíva rendszer alá bejelentkezett szolgáltatók 2011 után is kaptak normatívát. 2012-ben megjelent a 2.4.5 TÁMOP pályázat, amely segítségével családi napközi férőhelyek létesülnek (2+3 éves projekt). Azonban a kisgyermekellátás még így is kapacitáshiányos maradt. Az ellátási igény földrajzi eloszlása pedig nemvolt egyenletes. A normatíva rendszer megnyitása az új igények befogadására ezt rendezi.

A családi napközi sokkal egyszerűbben, gyorsabban, olcsóbban létrehozható, alacsonyak a fenntartási költségei, női munkahelyeket teremt helyben (1 családi napköziben 5-7 gyermek látható el, 6 gyermek esetén már szükség van egy segítőre is a családi napközi vezető mellett). A bölcsőde, óvoda beruházási, fenntartási költségei igen magasak. Több olyan település is akadt az utóbbi években, amelyek szabályt sértettek, mert nem hoztak létre bölcsődét/bölcsődei férőhelyeket.  A családi napközi nem intézmény, a család közeli nevelés, a rugalmas kisgyermekellátást színtere. Nyitva tartása igazodhat a szülők munkarendjéhez, akár a szülők munkahelyén vagy ehhez közel is létrehozhatók.

Összehasonlításul: a bölcsődei normatív támogatás 1 gyermek után kb 400000 Ft/év, a családi napközi normatív támogatás 268200 Ft, az óvodai normatíva 1 M Ft/év. Ne felejtsük el, hogy a családi napköziben kevesebb gyermekre jut több bérköltség még mindig, holott adott esetben itt is, ott is 4 éves gyermeket látnak el.

Az említett közlemény szerint, amelyik szolgáltató szeretne a finanszírozási rendszerbe bekerülni, az újonnan megnyílt leköthető kapacitást elnyerni, be kell neki nyújtani egy kérelmet az illetékes kormányhivatalnál s mind a már működő (normatíva nélkül) családi napközik esetében, mind az újonnan indulóknál a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (www.nrszh.kormany.hu) is be kell vonni szakhatóságként. Ez a szerv a hozzá benyújtott kérelemre szakhatósági véleményt ad ki; csak akkor kaphat a szolgáltató állami támogatást, ha az az NRSZH is támogatja ezt az igényét.

Erdeiné Csepregi Erzsébet
programvezető
Kapocs Családi Napközi Hálózat
Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft.
www.kapocs.eu