Visszaszámlálás: hétfőn becsöngetnek!

Bár izgalmas dolog új könyveket, füzeteket venni és szépen becsomagolni őket, a legtöbb iskolásnak bizony elszorul a szíve, hogy már csak pár nap van hátra a vakációból. Amíg ők  kiélvezik az utolsó napokat, a szülőknek érdemes átolvasni, milyen változások lépnek érvénybe szeptember 1-től a tanévre, a tantervre vonatkozóan.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
becsöngetés
2013. augusztus 28. Gyarmati Orsolya

Bár izgalmas dolog új könyveket, füzeteket venni és szépen becsomagolni őket, a legtöbb iskolásnak bizony elszorul a szíve, hogy már csak pár nap van hátra a vakációból. Amíg ők  kiélvezik az utolsó napokat, a szülőknek érdemes átolvasni, milyen változások lépnek érvénybe szeptember 1-től a tanévre, a tantervre vonatkozóan.


7. Országosan is egységes tantervi szabályozás

Szeptembertől az iskolák kezdő évfolyamain (1., 5., 9. és a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyama) az új Nemzeti alaptanterv nyomán elkészült kerettantervek szerint tanulnak már a diákok.  A legtöbb országhoz hasonlóan a magyar pedagógusok és a szülők többsége is úgy gondolkodik, hogy az államnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a köznevelési intézményekben minden magyar gyerek számára ugyanazokat a műveltségi tartalmakat, korszerű ismeretanyagot közvetítsék a pedagógusok.  A közműveltség, a magyar kultúra kapocs a generációk között, ami csak akkor működik, ha a tananyagnak vannak állandó elemei (pl. Arany János költészete, a törökök ellen vívott háború, Kodály Zoltán életműve stb.).

Az egységes tartalmi szabályozás ennek megvalósulását szolgálja oly módon, hogy a pedagógusok teljes módszertani szabadságot élveznek, az iskolák pedig szabadon rendelkeznek a tanítási órák tíz százalékával, amit az iskola pedagógiai céljaira használ fel, igazodva a helyi elvárásokhoz.  

6. Emelkedő pedagógusbérek

Szeptembertől a pedagógushivatást támogató új foglalkoztatási és bérezési rendszer bevezetésének köszönhetően jelentős mértékben, átlagosan 34 százalékkal nő a köznevelési intézményekben pedagógus, illetve a pedagógus munkakörben foglalkoztattak illetménye, bére. Jelentős változást hoz ezzel együtt a pedagógusok új alapokra helyezett, a munkaidejükre és munkaidő-beosztásukra vonatkozó új rendelkezések bevezetése, amelynek alapjául már nem a kötelező óraszám, hanem a heti 40 órás munkahét szolgál.  A pedagógusok heti 32 órát a jogszabályokban meghatározott pedagógia jellegű feladatokkal töltenek majd, ezen belül pedig a neveléssel, oktatással lekötött munkaidő, az ezzel töltött tanítási órák száma 22 és 26 között alakul majd, ez heti két órával lesz kevesebb, mint amennyit a korábbi szabályok lehetővé tettek. 

A Kormány azzal, hogy a köznevelési törvény szabályai alapján a pedagógusbérek számítása a mindenkori minimálbér alapján történik majd, a bérnövekedésen túl a pedagógusbérek értékállóságról is gondoskodott.  A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei jelentős béremelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén jogszabályban foglalt mértékkel növekszik majd a fizetés.

5. Szakmai értékelés, ellenőrzés

A külső szakmai ellenőrzés több mint negyedszázada hiányzik a magyar köznevelési rendszerből. Európában a XVIII. századtól alakultak ki azok a ma is működő külső pedagógiai, szakmai ellenőrző-értékelő rendszerek, amelyet a legtöbb ország a korszerű, nemzetközi tapasztalatokra épülő oktatási rendszerében is fontosnak tartott megőrizni. A szeptemberben elinduló tanfelügyeleti rendszer alapvető célja a pedagógusok és a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, a minőségi nevelés, oktatás biztosítása.

4. 16 óráig tartó foglalkozások

Mivel a szülők nagy többsége napközben dolgozik, és nem minden esetben áll a háttérben a családokat nap mint nap támogató nagyszülő, ezért sokaknak gondot okozott a tanulók napközbeni felügyelete, a tanuló szabadidejének hasznos tartalommal való kitöltése.  A fiatalkorú tanulók tanítás utáni csellengése és az abból fakadó, a személyiségükre káros hatályt gyakorló hatások megelőzése, valamint a szülői nevelői feladatok biztosításának a segítése volt a változtatás legfőbb célja. Az iskolák a tanulók számára vonzó, színes programokat szerveznek, a kötelező délutáni foglalkozásokon jut idő a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, sportolásra is. A délutáni foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató a szülő kérelmére mentheti fel a tanulót. Így a szülők tudtával, kérésükre mentesülhetnek gyermekeik a délutáni foglalkozások alól. 

3. Mindennapos testnevelés

A gyerekek egészségügyi mutatói már sok éve aggodalomra adnak okot, ezért fontos, hogy az idei tanévtől az 1., 5. és 9. évfolyamra járó tanulókon kívül már a 2., 6. és 10. osztályos diákok életének is részévé válik a mindennapos mozgás, amely immár az új testnevelés és sport kerettanterv tartalmi modernizációjának keretei között valósul majd meg.  A tavaly szeptemberben az 1., 5. és 9. évfolyamokon bevezetett mindennapos iskolai testnevelést igen nagy szülői, társadalmi, iskolai támogatottság kísérte.

2. Elérhető bűnmegelőzési tanácsadók 

Az új tanévben a szakiskola, középiskola igazgatója jelezheti a tankerületi igazgatónak, ha megítélése szerint a tanulók védelme érdekében vagy az iskola környezetében lévő – akár a gyermekeket is érintő – bűncselekmények megelőzése, a közbiztonság védelme érdekében bűnmegelőzési tanácsadó segítségére van szüksége intézménynek. Az ország valamennyi megyéjében rendelkezésre állnak majd a bűnmegelőzési tanácsadók, akik az iskolák kérésére adott tankerület bevonásával segítséget nyújthatnak majd a rendelkezésre álló kapacitások mértékéig a tanítás nyugalmának megőrzésében, a tanulók megóvásában.

1. Megújult tankönyvellátás 

Az idén bevezetett, az iskolai tankönyvellátás megreformálásának egyik legfontosabb célja, hogy néhány éven belül minden általános iskolás diák ingyenesen jusson hozzá a tankönyvekhez. Ez a következő években felmenő rendszerben valósul meg. Ebben a tanévben már több mint 600 ezer diáknak – az első évfolyamosoknak és a rászorulóknak – jár az ingyen tankönyv. Az idei tanévtől lényeges újdonság, hogy a tankönyvterjesztést a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. végzi, a működési költségek levonása után fennmaradó terjesztési jutalék az iskolai könyvtárakat gazdagítja.

Indulhat a tanév!

Forrás: Köznevelésért Felelős Államtitkárság sajtóosztálya