Az európai integráció ne jelentse a nemzeti értékek feladását

A magyarok kétharmada a Nemzetek Európáját támogatja.

iskola
2021. július 14. Családháló

Az Európai Unió jövőjéről szóló vitasorozat fő kérdése az, hogy milyen irányba menjen Európa a tagállamok szerint? Egy birodalmi jellegű, „Európai Egyesült Államok” felé, vagy a nemzetekre támaszkodó, azokat tiszteletben tartó szervezet irányába?

A döntéseket nemzetállami vezetők hozzák közösen

A megkérdezettek a szupranacionális, nemzetek felett álló Európa-koncepcióval szemben a kormányközi, az egyes tagállamokat előnyben részesítő unió megerősítését támogatják. A választókorú magyar lakosság 74 százaléka szerint fontos, hogy az EU-s döntéseket az állami vezetők hozzák meg, közösen a továbbiakban is, míg a válaszadók csupán 15 százaléka nem értett egyet ezzel az állítással.

Mindez azt jelenti, hogy a magyarok háromnegyede az Európai Tanácsot, az állam- és kormányfőket tömörítő uniós szervet tekinti legitim döntéshozónak.

Alapjogokért Központ
Nemzeti értékek kontra európai integráció

Szintén túlnyomó többségben voltak azok, akik szerint az európai integráció nem jelenti azt, hogy az egyes tagoknak a nemzeti értékeiket fel kellene adniuk. Tízből közel heten (68 százalék) helyezkedtek erre az álláspontra, és mindössze a válaszadók 17 százaléka mondta ennek az ellenkezőjét.

Az adatok alapján a nemzeti értékek melletti kiállás fontosabb a magyarok számára, mint az európai integráció.

Alapjogokért Központ
Az állami szuverenitás növelése

Az állami szuverenitás melletti kiállással is szimpatizál a magyar felnőtt társadalom kétharmada (65 százalék), akik szerint az európai döntéshozatalban növelni kell a nemzeti parlamentek szerepét. A válaszadóknak csak az egyötöde (21 százalék) nem értett egyet az előbbi állítással, ők az állami önrendelkezést nem tartják fontosnak.

Alapjogokért Központ
A tömeges migráció kérdése

Az unió jövőjéről szóló fejtegetések egyik központi kérdése az is, hogy milyen veszélyek fogják az európai kontinenst fenyegetni a jövőben. A magyar emberek kétharmada szerint (66 százalék) az egyik ilyen fenyegetést a tömeges migráció jelenti majd, míg 27 százalék szerint nem lesz jelentős a bevándorlás a jövőben.

Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatása 2021. július 5–7. között telefonos adatvétellel, CATI-módszerrel készült. Az ezerfős minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra.

Forrás: Alapjogokért Központ Facebook-oldala

Nem eszik olyan forrón a kását, mint azt a brüsszeli bürokrácia gondolja