Ha nincs társadalmi normarendszer, csak a légüres tér marad

Segítő adatbázis, amely 6 életszakasz 12 fő problémakörére kínál megoldásokat.

iskola
2021. február 14. Családháló

Mikor és milyen céllal alakult meg a Család Munkacsoport?

Dávid Beáta: 2014-2015 környékén még csak formálódott a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, amely azzal a céllal jött létre, hogy egy strukturált katolikus szakmai hálózatot valósítson meg, és keresztény értékek mentén segítse az egyházi és civil szervezetek összefogását. Felkértek, hogy szociológusként csatlakozzam a mozgalomhoz, majd később arra, hogy a vezetésemmel alakítsuk meg a Család Munkacsoportot. Elvállaltam a feladatot, és szabad kezet kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba induljunk el. Én kiemelten családszociológiával és kapcsolathálózattal foglalkozom. 2016-ban jelent meg A rendszerváltás családtörténetei című könyvem, amelyben azt a témát jártam körül, hogy a szocializáció, a társadalmi környezet mennyire tud meghatározó lenni, többek között a fiatalok életében. Kutatásaim bemutatásával és elemzésével indult útjára a közös ötletelés. A majdnem húsz fős csoport részben szakemberekből, részben olyan lelkes önkéntesekből – édesanyákból és édesapákból – állt össze, akik a privát munkájuk mellett, szabadidejüket feláldozva valamit tenni akartak, valami újat, hasznosat szerettek volna megalkotni a családok segítése érdekében.

– Klára, Ön mikor kapcsolódott be a Család Munkacsoport munkájába, és mi volt a szerepe?

Soósné Erdő Klára: Korábban a mozgalom Mérnök Munkacsoportjában tevékenykedtem, mikor négy évvel ezelőtt Dávid Beáta és Tóth Gábor megkérdezte, akarok-e csatlakozni hozzájuk. Bea mint szociológus adta a szakmai hátteret, elemzéseket végzett, szakemberek bevonásával előadásokat szervezett nekünk demográfia, vallásszociológia témában, hogy átlássuk és helyesen tudjuk megközelíteni a családokat érintő kérdéseket. Én a csapat munkáját a hitemmel, a lelkesedésemmel és a lelkesítőképességemmel erősítettem. A privát életben egyébként egy családi vállalkozást vezetek, és van egy erős projektszemléletem, amivel összefogtam és technikailag előre tudtam mozdítani a kezdeményezést. Alapvetően elkötelezett vagyok a téma iránt, ugyanis több segítőszolgálat, köztük a Katolikus Karitász munkáját is csoportvezető önkéntesként segítem évek óta. A saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az, amikor segítséget kérnek tőlem függőséggel, gyászfeldolgozással, vagy bármilyen speciális kérdéssel kapcsolatban, és nem tudom, hogy jó szívvel kit ajánlhatnék. Ezért személy szerint nagyon fontosnak és egyben hasznos segítségnek tartottam a mindennapi munkámban, hogy megszülessen egy ilyen adatbázis.

– Mi volt a kezdeményezés kiindulópontja, és hogyan jutottak el a Bízd Rá Magad! honlapig?

Dávid Beáta: Amiből kiindultam és ami köré ezt az egész projektet fel akartam fűzni, az a 20-30 éves generációnak és az őket érintő legfontosabb problémáknak – mint a párválasztás, gyermekvállalás, családalapítás – a megismerése volt. Úgy látom, hogy

nem igazán ismerjük az utánunk következő generációk  gondolkodásmódját, s így elég nehéz eljuttatni hozzájuk, átadni nekik azt a keresztény értékrendet, szemléletmódot, amelyet képviselünk, ami szerint élünk.

Ugyanis, ha egy társadalomban nincs elfogadott normarendszer, ha nincsenek korlátok, amelyekhez igazodni lehet, akkor csak a légüres tér marad. Szabályokra azért van szükség, mert bár szembesítenek a hibáinkkal, tükröt tartanak elénk, mégis biztonságot adnak és támpontot jelentenek, amihez lehet így vagy úgy viszonyulni. Ezek a normák régen sokkal inkább megvoltak a társadalomban, mára kezdenek eltűnni, és rajtunk, felelős szülőkön áll, hogy visszahozzuk és megtartsuk azokat.

Később az elemzések, a meghívott előadók és a csoport összehangolt munkája egyértelművé tette számunkra, hogy a társadalomban meghúzódó problémák olyannyira komplexek és sokrétűek, hogy Család Munkacsoportként nem lehet csak egy szűk rétegre, a fiatalokra koncentrálni. Így elkezdtük  korosztályonként megnevezni a legsúlyosabb problémákat, és megpróbáltunk megoldást is találni rájuk szakemberek, szervezetek, azaz „jó gyakorlatok” formájában.

Soósné Erdő Klára: A problémák feltárása közben a legnagyobb felismerés az volt számunkra, hogy a katolikus közösségek életében sincs másképp, mint a társadalom egyéb rétegeiben. Sőt! Vallásosságtól függetlenül, ugyanazok a problémák, nehézségek érintenek minket is, legyen szó párkapcsolati krízisről, gyermeknevelési nehézségekről, függőségekről és még sorolhatnánk. Bármennyire is azt hittük, egy védőburok vesz minket körül, és nem fordulhatnak elő az életünkben ehhez hasonló krízishelyzetek, be kellett látnunk, hogy ugyanolyan esendő emberek vagyunk, ugyanolyan élethelyzetekkel, mint nem hívő társaink.

A fogantatás pillanatától egészen a halálig folyamatosan kihívásokkal kell szembenéznünk,

és ezekre próbáltunk megoldásokat, jól működő, főleg keresztény alapokon nyugvó, jó gyakorlatokat keresni a környezetünkben. Végül több év kitartó munkájának gyümölcseként így született meg a Bízd Rá Magad! honlap mint egyfajta segítő adatbázis, amely végül 6 életszakasz 12 fő problémakörét dolgozta fel. A weboldal lehetőségek széles tárházát kínálja a konferenciáktól, kiadványoktól kezdve, az oktatási, nevelési, lelki, hitéleti programokon át a konkrét segítségnyújtásig, vagy pszichológiai, mentálhigiénés támogatásig. 

– Akkor ez egy hiánypótló és unikális vállalkozás, amely a keresztény értékek mentén, mégis szakmai alapon gyűjti össze a családi problémákkal kapcsolatos jó gyakorlatokat?

Dávid Beáta: Van a Bízd Rá Magad!-nak egy másik, nagyon fontos aspektusa, amiről még nem beszéltünk és amitől igazán unikálisnak számít. Ez az egyházi minőségbiztosítás. Ugyanis az évek alatt szisztematikusan összegyűjtött jó gyakorlatokra az „áldást”, azaz a végső jóváhagyást Horváth Zoltán atya, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye családreferense mondta ki. Így ami a honlapra felkerült, azt az egyház is bizalommal ajánlja, és eszerint járunk el majd az új ajánlásokkal kapcsolatban is. Tehát azoknak a bajba jutott katolikus vagy keresztény embereknek, akik megoldást keresnek a gondjaikra, és fontos nekik, hogy értékrendjüknek megfelelő lehetőséget találjanak, megbízható forrást nyújt ez a honlap. Ugyanilyen hasznos fogódzót jelenthet a weboldal azoknak a plébánosoknak  is, akikhez a hívek utolsó szalmaszálként fordulnak segítségért lelki problémájuk megoldásában.

– Kiknek készült ez a honlap, ki a célközönség? Csak hívőknek nyújt mankót, vagy bárki fordulhat oda segítségért?

Soósné Erdő Klára: Ez a honlap egy nyitott lehetőség bárki számára, vallási háttértől függetlenül. Nyilvánvalóan sok katolikus, keresztény ajánlás van az oldalon, de számtalan olyan lehetőség is bekerült a válogatásba, amely a problémakör fontossága miatt kihagyhatatlan és nincs köze a valláshoz. Példaként említeném a szoptatáshoz vagy a korai fejlesztéshez kapcsolódó jó gyakorlatainkat, ahol a pozitív referencia számított a kiválasztásnál.

A Bízd Rá Magad! honlapot elsősorban a mindennapok emberének ajánljuk, ugyanis a 21. század aktuális kérdéseivel foglalkozik. Az abortuszmegelőzéssel, a függőséggel, a fejlődési rendellenességekkel, a párkapcsolati krízisekkel, a magánnyal, olyan problémákkal, amelyekkel bármelyikünk nap mint nap találkozhat. Ezekben a helyzetekben merni kell segítséget kérni, és itt a honlapon iránymutatásra, támogatásra lelhetünk. Másrészt szeretnénk a weboldal létrejöttével a lelkipásztorok, a papok, a lelki vezetők munkáját is támogatni, hogy akár a gyóntatás alkalmával felmerülő kérdésekben is elkötelezett szakmai segítséget tudjanak ajánlani a híveknek. Harmadrészt a családreferensek, helyi közösségek, oktatási intézmények is profitálhatnak belőle, hiszen az oldal számos preventív, például a családi életre neveléshez kapcsolódó, vagy akár házasságot megerősítő jó gyakorlatot is tartalmaz. Ezen felül, ahogy már említettem, a segítő közösségek vezetői és önkéntesei is nagy hasznát tudják venni az ilyen típusú adatbázisnak.

– Mi a tapasztalata: a magyar emberek mernek segítséget kérni, mernek beszélni a problémájukról?

Dávid Beáta: Szociológusként azt mondhatom, hogy a magyarok nagyon a híján vannak a bizalomnak. Ez nemcsak a kommunizmus vagy a szocializmus hibája, persze az is rátett egy lapáttal. Ezt a bizalmatlanságot még régebbről hozzuk magunkkal. A tézis úgy hangzik: ha megtudják, hogy én sebezhető és gyenge vagyok, akkor azzal visszaélnek és bántani fognak. Ha kitárulkozom, akkor sérülékennyé válok, így egy idő után az ember már meg sem próbál nyitni, egyedül marad a problémáival és gyötrődik. A katolikus közegben ezek a félelmek még inkább jelen vannak, mert ott fokozottan érvényes, hogy a katolikusoknak példát kell mutatniuk, jobbnak kell lenniük, így nem fér bele, hogy valaki gyenge legyen, urambocsá eltévelyedjen. Katolikus körökben nagyon nehéz azt a bizonyos szelencét kinyitni, de ha egyszer sikerül, lavina indul meg, az emberek felszabadulnak és nagyon hálásak, hogy elmondhatják a bajaikat.

Az, hogy az emberek a szőnyeg alá söprik a problémáikat, mentálisan egy nagyon káros és önbetegítő folyamat.

– Miért éppen Bízd Rá Magad! lett a kezdeményezés neve?

Soósné Erdő Klára: A legfontosabb mondanivalónk a bizalom. A névadásnál szerettük volna, ha egyfajta kettősség érvényesül. Egyrészt bízni kell egymásban, a közösség erejében, hogy lesz megoldás gondjainkra. Le kell győzni a gátlásainkat, megnyílni és soha senkivel szemben nem ítélkezni, mert az nem a mi dolgunk.  Másrészt pedig

bízni kell Istenben, merni kell rábízni a terheinket, és hinni a megbocsátásban.

Erre utal a nagy „R” a honlapcímben. Bízd Rá Magad! Azaz bízz abban, hogy a Jóisten közbenjárásával a felebarátaidtól kapott segítség kézzel fogható lesz!

– Vannak már visszacsatolások, statisztikák a honlappal kapcsolatban? Lehet látni esetleg, hogy mely korosztály fordult leginkább segítségért, és melyek a leggyakoribb problémák?

Soósné Erdő Klára: Még csak pár hónapja indult el a honlap, szeptember 12-én, így messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Ami egyértelműen kirajzolódik a statisztikákból, hogy a weboldalt 70-80 százalékban középkorú nők keresik fel. Ez az a korosztály, aki még maga is dolgozik, mellette egy vagy több gyermeket nevel, s közben a családi élet ápolásáról sem feledkezhet meg. Ennek a generációnak a szülei idős korba léptek, gondozást igényelnek, valamint sok esetben már unokájuk is született, akire szívesen vigyáznak, hogy segítsenek a gyermekeiknek.

Nagyon sok teher rakódik erre az úgynevezett „szendvicskorosztályra”, nyomás nehezedik rájuk alulról és felülről is.

Egyrészt az őket nyomasztó sokrétű probléma miatt fordul leginkább ez a korosztály segítségért, másrészt ők már mernek segítséget kérni, belátják, hogy egyedül nem minden esetben tudják megoldani gondjaikat. A témaköröket illetően a párkapcsolati és gyermeknevelési terület érintett a leginkább, amely nagyban köszönhető a pandémiás válsághelyzetnek, ezen kívül a keresések középpontjában sok esetben a függőség problematikája áll, amely vírushelyzettől függetlenül sajnos egy állandóan visszatérő kérdés.

– Úgy tervezték, hogy a weboldal a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) évében indul el, de sajnos a kongresszust a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel egy évvel el kellett halasztani. A honlap viszont 2020. szeptemberében – függetlenül a NEK-től – elindult, hiszen az embereknek soha ennyire nem volt még szükségük a segítségre, mint ebben a helyzetben.

Dávid Beáta: Azt gondoltuk, hogy akkor teljesedne ki igazán a missziónk, ha valamilyen módon becsatlakozhatnánk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus életébe. Hiszen a kongresszus célja az, hogy az egy hetes ünneplésen és az együvé tartozáson túl valamit elindítson, valami maradandót hozzon létre, ami a kongresszus végeztével is tovább él, s így lesz a NEK-nek hosszútávú öröksége. Az együttműködési szándék körülbelül egy évvel ezelőtt már körvonalazódott, és végül 2020 szeptemberében  elérkezett a kegyelmi pillanat, mikor

Erdő Péter bíboros úr a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcsének nevezte a honlapot.

Azt hiszem, ennél megtisztelőbb méltatást nem is kaphattunk volna. Fontos döntés volt a részünkről az is, hogy a meghiúsult kongresszus ellenére elindítottuk a weboldalt, mert a visszajelzések is alátámasztják, hogy óriási szükség van a segítségnyújtásra ezekben a vészterhes időkben.

 

Kisfaludy Nóra

 

Egy házasságban sosem lehet hátradőlni

Elérkezett az idő, hogy megmérettessünk – Bagdy Emőke a Vasárnapnak

Kiemelt kép forrása: T72 Mozgalom, Család Munkacsoport