Lelki-szellemi mankó betegség idején – a KórházSuliban is indul az új tanév!

Itt az ősz, újra becsengetnek, így a Kórházsuli is újraindul...

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
oktatásrehabilitáció
2019. szeptember 02. Czefernek Léna

Fotó: KórházSuli

A betegség krízisállapot, amely egy gyermek esetében azt is jelenti, hogy kizökken megszokott közösségéből, elveszti lehetőségét, motivációját a tanuláshoz, ezzel együtt a jövőhöz való kapcsolata is idézőjelbe kerül. Különösen igaz ez hosszabb kórházi tartózkodás, otthoni rehabilitáció esetén. A helyzet az egész családot, a szülőket is sújtja, ők is izolálódnak, s az ördögi körből nehéz kilépni. Az érintett gyermekek intézményen kívüli tanításának szép feladatát vállalta magára a KórházSuli, melynek önkéntesei és tanulói immáron hatodik tanévüket kezdik. Tóthné Almássy Monikával, az alapítvány vezetőjével beszélgettünk.

Családháló: Nyáron is voltak találkozások, táborok, ahol a patronáltak és a segítők találkozhattak egymással? Milyen élményekkel zárul az elmúlt időszak?

Tóthné Almássy Monika: Nyáron is igyekszünk minden olyan dolgot megtenni, ami a normál hétköznapok elengedhetetlen „kelléke”. Ilyen volt a KórházSuli – Bethesda Gyermekkórház közös tábora, ami a tanév megkoronázása volt. Ezen kívül vannak olyan tanulópárjaink, akik a szeptemberi osztályozóvizsgára készülve nyáron is folytatták a közös munkát. Ennek is az a különlegessége, hogy

ezek örömtanulások.

Egymás igényeire, belső motivációjára hangolódva zajlanak ezek a baráti tanórák, amik aztán szintén életre szóló pozitív tanulással kapcsolatos élménnyé válnak.

CSH: Hogyan kell elképzelni a KórházSuli táborát?

T. A. M.: Amiben a miénk kicsit más, mint egy megszokott nyaralás, hogy együtt táboroznak a tanév közben együtt dolgozó segítő és segített fiatalok. A közös élmények nagy megtapasztalásokhoz vezetnek: bár vannak közöttünk különbségek,

legbelül nagyon hasonló vágyak, álmok mozgatnak minket.

Megtanulunk az érzéseinkről nyíltan beszélni, megosztani egymással a visszatéréssel és visszafogadással kapcsolatos nehézségeinket, a betegséggel kapcsolatos félelmeinket, tisztán kommunikálni a kéréseinket. Ez a tapasztalat azután mindannyiunk számára komoly erőforrássá válik a hétköznapi helyzetekben. Köszönet a kórház mentálhigiénés  szakembereinek, hogy ezeket a folyamatokat szakmailag támogatják!

CSH: Megnyerték az Edisonplatform Esély kategóriáját is, amit szintén nyáron osztottak ki. Az erkölcsi elismerésen kívül mivel gazdagodtak a díj által?

T. A. M.: A díj kitalálói egy támogató közösséget kívánnak létrehozni, de erről  a kitalálók majd szeptemberben fognak bővebben kommunikálni felénk.

CSH: Az iskolai időszak kezdetén felvetődik a kérdés: hogy indul a tanév a Kórházsulisoknak? Sok az új jelentkező? Könnyű felvenni a fonalat?

T. A. M.: A KórházSuli a hatodik tanévét kezdi, így megfelelő rutinnal rendelkezünk az induláshoz. Az előző tanév önkéntesei közül szép számmal folytatják a munkát, illetve azok a segítséget kérő gyerekek is, akik a betegségük miatt még az idei tanévben sem tudják folytatni az iskolai tanulmányaikat.  Az élet mindig hoz változásokat, vannak önkénteseink, akik új vizekre eveznek. Megköszönve önzetlen munkájukat szeretettel elengedjük és bármikor visszavárjuk őket, és közben gondoskodunk az utánpótlásukról, amihez már elindult az önkéntesek toborzása az egyetemeken.

Fotó: KórházSuli

A tanév végén kitöltött elégedettségi kérdőívek értékelése is megtörtént a nyáron. Azokon a területeken, ahol szükségesnek látjuk, újabb modulokkal szélesítjük a képzések anyagát, hisz nagyon fontos, hogy a segített fiatalokhoz hasonlóan az önkénteseink is felvérteződjenek a munkájukhoz szükséges ismeretekkel.

Egy olyan professzionális rendszert állítottunk fel, ami biztonságos kereket ad a részvevők számára a kreatív, örömteli munkához, a közös sikerekhez eléréséhez.

CSH: Hogyan tudunk jelentkezni, ha szükségünk van az otthoni/kórházi tanulásban való segítségre?

T. A. M.: A tanév elején legizgalmasabb a segítségre váró beteg gyerekek megtalálása. Ez egy ingyenes oktatásrehabilitációs program, szeretettel várjuk azokat az iskolásokat, akik az egészségügyi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a tanórákon. Jelentkezni ezen a címen lehetséges,  de mi is mindent megteszünk azért, hogy országosan ismert szervezetté váljunk, hogy a családoknak, a pedagógusoknak ilyen helyzetben egyből mi jussunk az eszébe.

Több gyermekkórházzal van együttműködési szerződésünk. Az a tapasztalatunk, hogy azokból a kórházakból érkezik a legtöbb megkeresés, ahol rátalálunk arra a szakemberre, - orvos, pszichológus, kórházpedagógus, szociális munkás - aki meglátja a gyógyító munkát támogató végtelen lehetőséget a KórházSuliban.

 

Mivel a lelkes középiskolások és egyetemisták száma is végtelen, ezért nagyon rugalmasan –

a jelentkezők számának megfelelő ütemben tudunk a segítői oldal utánpótlásáról gondoskodni.

Tóthné Almássy Monika

Fotó: KórházSuli

CSH: Öt éve indult a program. Változik a tananyagok jellege, szerkezete, tartalma? Befolyásolja a digitális világ térhódítása?

T. A. M.: Az igényekhez való folyamatos alkalmazkodás a programunk egyik erőssége: Kezdetben a középiskolások által fejlesztett online tananyagokkal dolgoztunk. Azután  -  mivel a személyes kapcsolat elengedhetetlen a betegség alatti reményvesztettség, céltalanság, elmagányosodás időszakában - beemeltük a mentoregyetemisák rendszerét. Aztán jött a

„digitális iskolatáska”

amiben,  minden segítettünk tantárgyi bontásban megtalálja  a számára fejlesztett személyes tananyagokat, a személyes vagy skype-os tanulás segédleteit illetve a saját iskolájából megküldött órai anyagokat.

Tóthné Almássy Monika és a kórházsulisok

Fotó: KórházSuli

Úgy igyekeztünk kitalálni, hogy  minden szereplő számára hozzáférhető legyen, így a résztvevők tudnak építeni egymás munkájára.

A digitalizáció a távolság leküzdésében is óriási segítséget jelent, így -  bár Budapesten van a bázisunk -

az egész ország területéről tudunk fogadni gyógyuló fiatalokat

és segítő önkénteseket.

CSH: Az alapítvány nonprofit, önkéntesekkel dolgozik és támogatók segítik a munkáját. Hogyan tudunk csatlakozni a támogatók köréhez, ha úgy érezzük, megérintett a program üzenete?

T. A. M.: Azt, hogy idáig eljutottunk, annak is köszönhetjük, hogy van néhány vállalat, akik a kezdetek óta támogatja a munkánkat, akikkel szoros együttműködésben tudunk dolgozni.

Ezért idei tanévünk kiemelt feladata az anyagi támogatói kör bővítése, mivel a KórházSuli gyors ütemben bővül és fejlődik.  Már folyik a szakmai előkészítése  a program következő, ismereteim szerint hazai viszonylatban egyedülálló fejlesztésének, amihez szeretettel várjuk azoknak a cégeknek, magánszemélyeknek a támogatását, akik számára szintén értéket jelent a  felnövő generáció testi-, lelki- és szellemi egészsége.