Teremts bennünk csendet – csodálatos válogatás született a 76 legszebb imából

Imagyűjtemény jelent meg híres színészek tolmácsolásában - Hűvösvölgyi Ildikóval és Molnár Gáborral beszélgettünk

iskola
2020. december 13. Családháló

– Hogyan született meg a „Teremts bennünk csendet!” című gyűjtemény gondolata?

Molnár Gábor: A Gold Record alapvetően zeneiparral foglalkozó ügynökség, kiadó. Eddig – az imák megjelentetése előtt – egyszer foglalkoztunk nem zenei tartalommal, ezek voltak Bagdy Emőke Pszichofitness és egyéb anyagai, amelyeket a vírus kezdetekor digitalizáltunk. Amikor elérte Magyarországot a koronavírus-járvány, azt vettük észre, hogy hihetetlenül megnőtt az érdeklődés és az igény a lelki tartalmak iránt. Az emberek támaszt, segítséget kerestek bennük. Mivel a munkánk jelentős része rendezvények szervezéséből áll, s ezek a pandémiás helyzet miatt leálltak, a kiadó kapacitása megnőtt. Kerestük, hogy merre induljunk, merre nyissunk, új lehetőségek után kutatva. Egy kedves munkatársunk arra hívta fel a figyelmünket, hogy nincsenek fent a neten az alapvető imádságok jó minőségben, rendszerezve, összeszedve. Elcsodálkoztam, nem is hittem el, hogy ez lehetséges. Hiszen mikor máskor lenne az embereknek nagyobb szüksége az imák megtartó erejére, mint most! Így kezdtünk el foglalkozni az imádságok összegyűjtésével és kiadásával, melynek eredménye a december elején megjelenő Teremts bennünk csendet válogatás, ami elérthető az online térben, de megvásárolható CD formájában is.

– Volt a válogatás hátterében valamiféle személyes indíttatás?

Molnár Gábor: Vallásos családban nőttem fel, édesapám hosszú éveken keresztül presbiterként szolgált, az életünk része volt a hit. De azon kívül, hogy a mindennapi életben tartottam a vallási szabályokat, a munkámba ezt kevéssé vittem bele eddig. Most, hála Istennek, egy olyan együttállás alakult ki, amiben ez kettő összekapcsolódhatott.

Boldogsággal tölt el, hogy részt vehettem egy hiánypótló, nagyszabású terv megvalósulásában, amely segít az embereknek hitük elmélyülésében, annak gyakorlásában a karácsony közeledtével.

Unikális terv volt ez Magyarországon?

– Molnár Gábor: Nem tudok róla, hogy az online térben ilyen összeszedett formában, kategorizálva létezne más gyűjtemény. Olyan elképzelhető, hogy jelent már meg a piacon hasonló CD, majd gyertyalángként eltűnt, de online lenyomata biztosan nem maradt fenn. Elkeserítő volt látni, hogy csak hevenyészve, nagyon rossz minőségben találhatók meg a neten az alapvető imádságaink, mint a Mi Atyánk, vagy a Hiszek egy.  A projekt kezdetekor utánanéztünk a nemzetközi példáknak is, és főleg Nyugat-Európában találtunk néhány jól összerakott katalógust. Ezeknél inkább az volt a jellemző, hogy hitközösségek, vallási hátterű csoportok készítették el, és kevésbé jó minőségben valósultak meg. Nálunk pont a fordítottja történt, volt egy szakmai, kiadói hátterünk és próbáltunk vallási szakembereket bevonni a gyártásba.

– Mi volt a koncepció a gyűjtemény összeállításakor?

Molnár Gábor: Érdekes volt megtapasztalni azt az összefüggést, hogy minél később alakult ki egy vallás, annál kevésbé voltak jellemzőek rá az általános imádságok. A legtöbb ilyen alapimát a katolikusoknál találtuk, valamint már jóval kevesebb számban, de előfordultak a reformátusoknál és az evangélikusoknál is. A később alakult egyházaknál pedig sokkal inkább a pillanatnyi intuícióból jövő imádságok domináltak. Így született meg az az elhatározás, hogy a három legnagyobb felekezet imáit gyűjtjük össze. A válogatásánál, az összegyűjtésénél, valamint a lektorálásánál is az adott egyházak képviselőivel dolgoztunk együtt; papok, szerzetesek, lelkészek segítették a munkánkat. A szövegek előadásában pedig neves színészek és médiaszemélyiségek vettek részt. Olyan kiválóságok, mint Bajza Viktória, Bencze Ilona, Dunai Tamás, Galbenisz Tomasz, Gundel Takács Gábor, Hűvösvölgyi Ildikó, Kautzky Armand, Kiss Mari, Kökényessy Ági, Nagy Sándor és Németh Borbála kölcsönözték hangjukat a felvételekhez. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy a szereplők hívők legyenek és olyan felekezet szövegeit mondják fel, amely valláshoz ők maguk is tartoznak. Tehát református színész református imát tolmácsoljon és így tovább. Úgy gondolom, ha egy színész hisz is abban, amiről beszél, átérzi, együtt tud lélegezni a mondanivalóval, akkor abból hiteles előadás születik, amely magával ragadja a hallgatókat.

– Az adventi időszakban ez a válogatás egy különleges missziót is teljesít, hiszen az imagyűjtemény megvásárlása jó célt szolgál.

Molnár Gábor: A válogatás egyrészről lelki táplálékot nyújthat az adventi időszakra, másrészt

a letöltésekből és a vásárlásokból származó teljes bevételt az Ökumenikus Segélyszervezet részére ajánlottuk fel, hogy ezzel segítsük a rászorulókat.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a megvalósulásban, kiemelten a színészeknek, akik önkéntes munkában, jó szolgálatként álltak az ügy mellé.

– Kiváló színművészként ismerte meg az ország. Milyen szerepet tölt be az életében a hit?

– Hűvösvölgyi Ildikó: Kislány koromban, 14 évig egy Őrszentmiklós (ma Őrbottyán) nevű kis faluban laktunk. Ott jártam általános iskolába, és ott konfirmáltam 1967-ben. Emlékszem, nagy izgalommal készültem, hiszen én tudtam a legjobban a kátét, én énekeltem legszebben a zsoltárokat és már akkor tele voltam színészi ambícióval, szerettem volna mindenkinek elmondani: én az Úr útján akarok járni! Fájó, hogy ez mégsem adatott meg nekem, mert az akkori politikai helyzet miatt édesanyámat, – aki tanítónő és kultúrotthon igazgató volt – veszélybe sodortam volna. Így csak a tiszteletes úrnak mondhattam el négyszemközt, hogy „Hiszek egy Istenben”. Aztán vasárnap a karzatról néztem végig, amint osztálytársaim az Úr asztalánál hitet tesznek, és sírtam, zokogtam vigasztalhatatlanul. Hiszem, hogy a dolgok végül mindig a helyükre kerülnek. Eltelt 50 év, és 2017-ben én abban az őrbottyáni templomban, hosszú útról megérkezve, a többi még élő társammal együtt, megáldattam! Persze, hála Istennek, a több mint öt évtized alatt sok minden történt, amivel szolgálhattam az Urat. Eljátszottam Jézus anyját a Mária Evangéliuma című rockoperában, Zárdafőnökasszony lehetek a Muzsika hangja című musicalben, és majdnem 20 éve mondom a nagy erdélyi költőfejedelem, Reményik Sándor verseit templomokban és iskolákban.

Hogy fogadta a felkérést, hogy a Teremts bennünk csendet megvalósulásában részt vegyen?

Hűvösvölgyi Ildikó: Amikor felkértek az imák felolvasására, azonnal igent mondtam. Református, hívő emberként fontosnak tartom, hogy nap mint nap imádkozzunk és ez a mostani vírushelyzetben fokozottan igaz. Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz számomra a 2020-as év egyik legkedvesebb „munkája” és egyben legszebb karácsonyi ajándéka is. Elkezdtem foglalkozni az anyaggal, az ismert és kevésbé ismert imákkal. Kettő közülük különösen kedves a szívemnek. Az egyik a gyönyörű Pünkösdi imádság, Cseri Kálmán írása. Fiatal lányként az ő Böszörményi-úti gyülekezetébe jártam, később pedig – mintha csak utána mentem volna – a Pasaréti Református Gyülekezetben hallgattam a prédikációit. Ez utóbbit, a Toroczkó téri templomot nagyon szeretem, sokat jelent nekem. Kisebbik lányom itt konfirmált, nagyobbik lányomnak itt volt az esküvője és itt hallgatta az Úr szavát idős korában édesanyám is, velem együtt. Soha nem felejtem, amikor ebben a templomban, az Úr asztalánál mondhattam el Reményik Sándor költeményeit Cseri Kálmán gyülekezetének.

Itt szerettem meg mindazt, ami most, a pandémia idején annyira hiányzik: a közösséggel való együtt lélegzést, a zsoltáréneklés és a csendben való együtt imádkozás misztériumát, a közös Úrvacsora megtisztító szentségét.

S akkor pár évvel a halála után, az ő imádságát kaptam felolvasásra „véletlenül”. A másik kedvencem a Házastársak imája. Idén december 11-én ünnepeltük 44. házassági évfordulónkat a férjemmel. Csodálatos érzés estéről-estére ezzel a fohásszal hálát adni Istennek, hogy itt vagyunk egymásnak szeretetben, boldogságban ennyi esztendeje.

Ez az év mindannyiunkat kihívások elé állított, kevesebb munkát hozott, de ugyanakkor időt adott az elmélyülésre, az életünk átgondolására.  S ekkor – mintha csak felülről küldték volna – megérkeztek hozzám az imák és a felkérés. Fontos dolognak tartom, hogy elkészült ez a 76 imádságból álló, hiánypótló válogatás, mert így mindenkihez eljuthat Isten igéje, hogy segítse az embereket jobbá lenni, megtisztulni, felkészülni erre a nagyon más, de gyönyörű karácsonyra.

 

Kapcsolódó, olvasásra ajánlott írásunk:

„Szerepeket küldött az Úr, melyek által visszatérhettem a nekem rendelt útra”

Kiemelt képünkön: Teremts bennünk csendet! lemezborító fotó – Kizárólagos tulajdonos Gold Record – Szerző: Szabó Zsófi