Nagymarosi Ifjúsági Találkozó Pál Ferivel és Don Bosco ereklyéivel

2013. május 25-én újra sor kerül a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő, évente kétszer (májusban és októberben) megrendezett országos lelkinapja.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
színek
2013. május 22. Családháló

2013. május 25-én újra sor kerül a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, amely a magyar katolikus fiatalok legnagyobb múltra visszatekintő, évente kétszer (májusban és októberben) megrendezett országos lelkinapja.


„Nagymaros” története négy évtizedre nyúlik vissza, amikor Sillye Jenő és barátai a Dunakanyarban énekes-imádságos összejöveteleket szerveztek, amelyeket később a fiatalokkal foglalkozó papok, köztük Balás Béla – ma kaposvári megyéspüspök – és Kerényi Lajos pártfogásukba vettek, és segítettek folyamatossá tenni a találkozók megrendezését. Az országos lelkinap sok határon túli fiatalt is vonz, különösen a közeli Felvidékről.

A hit évében megrendezett tavaszi találkozó témája a világ evangelizációja lesz. A találkozó mottója: “Állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2)
Szeretnénk minél tágasabb teret biztosítani a Szentlélek életet hozó erejének, amely által mi magunk is elevenné – az Örömhír élő, tanúságtevő hordozóivá – válhatunk.
Az előadást ezúttal Pál Feri atya tartja, a szentmise főcelebránsa és igehirdetője pedig Seregély István ny. egri érsek lesz. Don Bosco ereklyéje 11 órakor érkezik Nagymarosra és kb. 13 óráig lesz velünk.

A nap vázlatos felépítése

•   9.00 – közös reggeli ima – indiai szalézi atyák vezetésével
• 10.00 – főelőadás – Pál Feri atya
• 11.00 – Don Bosco ereklyéjének ünnepélyes fogadása, majd fakultációk
• 13.00 – ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, valamint kiscsoportos beszélgetések
• 14.00 – szentségimádás – a Szent Egyed Közösség vezetésével
• 15.00 – szünet
• 15.30 – énekpróba a szentmisére
• 16.00 – szentmise Seregély István ny. egri érsekkel,
• 18.00 – közös éneklés Sillye Jenővel a plébániakertben, majd táncház a Jászok együttessel

Milyen programok várják a fiatalokat?

Az előadás után a fiatalok különböző fakultációkon vehetnek részt.
A főelőadót a Művelődési Házban kérdezhetik tovább a témáról az érdeklődők.
A templomban a „keresők” számára tart előadást Kerényi Lajos atya.
A város felett magasodó kálvárián Brückner Ákos Előd, Somogyi Sándor és Várnai Péter atyák válaszolnak a fiatalok kérdéseire.
A plébánia udvaron a szalézi rend képviselői Don Bosco velünk él címmel tartanak fakultációt.
Egy-egy helyszínen férfi, illetve női szerzetesekkel lehet találkozni, ahol műhelymunka során dolgozzák fel a nap témáját, megkeresve azok kapcsolatait a szerzetesi élettel. A találkozás során a fiatalok feltehetik kérdéseiket a szerzeteseknek és közelebbről megismerhetik a rendek életét. A férfirendekkel a Művelődési Ház oldalsó termében találkozhatnak a fiatalok, a női rendek tagjaival a napközi udvarán lehet beszélgetni.
A plébániatemplom altemplomában a találkozó alatt csendes szentségimádás zajlik.
Az előadás végétől a szentmise kezdetéig lehetőség van gyónásra, lelkibeszélgetésre.
A találkozó helyszínén egész nap több ifjúsági szervezetet, lelkiségi mozgalmat illetve programot bemutató standok várják az érdeklődőket, mint például a Fokoláre Mozgalom, Antióchia Közösség, szaléziak, Kovászoló, Emberhalászok, jezsuiták, Katolikus Ifjúsági Mozgalom, Mária Út…

Gyerekmaros

A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó részeként 1989 óta működik a Gyerekmaros, a fiatalabbaknak és a gyerekeknek szóló lelkinap, amelyen közel 800 gyerek vesz részt, korosztályok szerint 5 altáborban:

• Kis altábor – óvodások és 1. osztályosok
• Nagy I. altábor – 2-4 osztályosok
• Nagy II. altábor – 5-6 osztályosok
• Kamaszmaros – 7-8 osztályosok
• Diákmaros – 9-10 osztályosok

Egy-egy altábor több kiscsoportot foglal magában, amelyekben 10–12 gyerek alkot közösséget egymással és csoportvezetőikkel. Programjainkkal (kiscsoportos foglalkozás, közös imádság, énekek és sok-sok játék) igyekszünk hozzásegíteni minden résztvevőt, hogy valóban találkozhasson Jézussal és az Ő barátaival. A lelki épüléshez az ugyancsak korosztályonként megtartott hittan járul, majd közösen veszünk részt a Szentségimádáson és a Szentmisén is. A Gyerekmaros helyszíne a Szob irányában 10-15 percnyi gyaloglással elérhető Duna-part.

A Gyerekmaros honlapja: www.gyerekmaros.hu