Siker a gyerekházprogram

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. július 18. czefernek.lena

Anyán és gyermekén egyszerre segít a két éve indított, az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartó Biztos Kezdet Gyerekház Program. Az uniós forrásokat felhasználó kezdeményezés óriási segítséget jelent az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben a roma és nem roma gyermekek integrálásában és felzárkóztatásában. A Szabolcs megyei Porcsalmán óriási hiányt pótol a helyiek által csak “babaháznak” nevezett szolgáltatás.


    
    A 2100 lelkes, Mátészalka közelében fekvő községet egy kicsit jobban megismerve nem vonható kétségbe a program létjogosultsága: az általános iskolába járó gyerekek 76 százaléka roma származású, de becslések szerint még ennél is magasabb a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A település vezetősége évek óta küszködik azzal a helyzettel, hogyan oldja meg az óvodás- és iskoláskort még el nem ért, hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztését, akik később az állami oktatási-nevelési rendszerbe bekerülve megszerezhetik azt az értelmi-érzelmi fejlettséget, amely a “normál” családból származó gyerekeknél tapasztalható.
    – A pályázat útján kialakított gyerekház éppen ezt a korosztályt célozta meg, és így hiányszolgáltatást pótol a településen – mondta Fehérné Németh Ildikó projektmenedzser az MTI-Press munkatársának. A 2009-ben indult Biztos Kezdet Gyerekház Programba 2010 januárjában csatlakozott Porcsalma, ekkor adták át – a pályázat útján elnyert 47 millió forint segítségével – az erre a célra átalakított épületet.
    A projektmenedzser ugyanakkor sietett leszögezni: a helyiek által csak babaháznak titulált szolgáltatás nem bölcsőde, ide az anyukákkal együtt jönnek a többségében roma származású, harmadik életévüket még be nem töltött gyerekek, akikkel egy külön szakmai stáb foglalkozik.

Teljes ellátás

    A program három főállású dolgozó alkalmazását teszi lehetővé, mellettük logopédus, dráma- és gyógypedagógus, játszóházvezető és pszichológus tevékenykedik. Az ingyenesen igénybe vehető, a munkanapokon reggel nyolctól délig nyitva tartó intézmény programokat szervez a kicsiknek, emellett a segítők folyamatosan segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot.
    A Gyerekházba járó családok zömmel fiatal szülők, akiknek nincs saját ingatlanuk és a szülői házában élnek együtt sokadmagukkal. Az általában belvizes területen épült, régi, nedves falú, komfort nélküli házakban, mostoha körülmények között nevelik gyerekeiket, akiknek a fejlődéséhez szükséges játékok, berendezési tárgyak hiányoznak.
    – Az ide betérő családok ingerszegény környezetben élnek, életvezetésük nem egyezik meg az általánosan elfogadott normákkal. A Gyerekházzal másfajta szemléletet szeretnénk kialakítani ezekben az emberekben, szeretnénk őket képessé tenni arra, hogy otthonukban tudják az itt megtanult módszereket alkalmazni – tette hozzá Fehérné Németh Ildikó.
    Amíg a gyerekekkel szakemberek foglalkoznak, az édesanyák például kimoshatják a ruhákat, a teljesen felszerelt fürdőszoba segítségével pedig könnyebben rászoktathatják a kicsiket az illemhely használatára vagy a rendszeres tisztálkodásra.
    A szolgáltatás bármelyik nehéz sorsú család számára elérhető Porcsalmán. Az alkalmazottak meghívókat, szórólapokat visznek ki az érintettekhez, amelyet családlátogatással kötnek össze, ezzel ösztönzik őket arra, hogy vegyenek részt a felkínált szolgáltatásokban. Eddig 65 gyerek látogatott el a Gyerekházba. Ugyanakkor biztató jel, hogy a különböző szocializációs háttérből érkező családok kölcsönösen elfogadták egymást, és minden területen jól együttműködnek.
    – Az eredmények kézzel foghatóak, ugyanis akik a ház megnyitása után lényegében az elsők között járatták a gyerekeiket ide, azok az óvodába kerülve könnyebben beilleszkedtek, erkölcsi és értelmi hátrányok nem voltak tetten érhető – közölte a projektmenedzser.

Hasznos munkahely

    A pályázat feltétele volt olyan munkaerő alkalmazása, aki a célcsoportból kerül ki. Ötvös Jánosné Rita a Gyerekház indulása óta dolgozik a jól felszerelt és tágas épületben; a képesítés nélküli, négygyermekes asszony eddig zömmel alkalmi munkákból élt.
    – Konzervgyárban is dolgoztam, és sokszor jártam el napszámba, mivel a környéken nincsen más munkalehetőség. A helyi romák nagy része nehéz anyagi körülmények között él, de ez a ház rengeteget segített a szülőknek és a gyermekeknek – mesélte.
    Két nagykorú fia van, egyikük még tanul, a másik dolgozik, férje pedig rokkantnyugdíjas, így a megélhetéshez elengedhetetlen az általa keresett pénz. A gyerekházban mindenesnek tekintik: ha kell, mosogat, takarít és segít a papírmunkában a kollégáinak. Mint mondta, közösen csinálnak mindent.
    – Fél nyolckor már itt állnak a gyerekek, sokuk akkor is jön, ha a szüleik nem érnek rá. Akik eddig hozzánk jártak, azok beilleszkedtek az óvodában, normálisan tudnak tisztálkodni, és az óvónők szerint is példát mutatnak a többi gyereknek. Nekem három unokám van, mindhárom idejárt, egyikük pedig már ovis – sorolta büszkén az asszony, mosolyogva hozzátéve: – Tetszik a munka, szeretem, a lányok tudnának beszélni erről. Ez egy nagy lehetőség nekem.
    Uniós forrásból 2009-ben harmincöt Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg működését országszerte. 2013-ig uniós forrásból további 110 Gyerekház támogatására nyílik mód.