Top 10 karácsonyi ének

A gyerekek gyorsan tanulnak, így még most sem késő összeállítani a karácsonyi ének-menüt. Listánkban klasszikusok és újabb dallamok szöveggel, hanggal, képpel.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2011. december 21. szabo.daniel

A gyerekek gyorsan tanulnak, így még most sem késő összeállítani a karácsonyi ének-menüt. Listánkban klasszikusok és újabb dallamok szöveggel, hanggal, képpel.


1. Pásztorok, pásztorok

Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.

Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent Atyád mennyországát.

Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.

 

2. Mennyből az angyal

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született
jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére
azonnal, azonnal
Szép ajándékot vivén szívökben
magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképen
imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért
mind áldják, mind áldják.

 

 

3. A kis Jézus

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.

Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak.

 

 

4. Csendes éj

Csendes éj, szentséges éj!
Mindenek álma mély.
Nincs fenn más, csak a szent szülõ pár
Drága kisdedük álmainál.
Szent Fiú aludjál,
Szent Fiú aludjál.

Csendes éj, szentséges éj!
Angyalok hangja kél,
Halld a mennyei alleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít.

 

 

5. Kis karácsony, nagy karácsony

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Kis fenyőfa, nagy fenyőfa,
Kisült-e már a malacka?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép könyv, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa!

Kis karácsony, nagy karácsony,
Van-e kolbász a padláson?
Ha nincs a kolbász a padláson,
Nem ér semmit a karácsony.

Kezem, lábam, jaj, de fázik,
Csizmám sarkán jég szikrázik.
Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép karácsony!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

Nagykarácsony éjszakája,
Krisztus születése napja,
Szűz Mária édesanyja,
Mely gondosan ápolgatja.

 

 

6. Ember, ember, december

Ember, ember, December,
Hideg morcos medve.
Sűrű havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.

Ref.:
Ha ha ha havazak,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó.

Ha ha ha havazak,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó.

Ember, ember, December,
Hideg morcos medve,
Sűrű havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.

Ref.:
Ha ha ha havazak,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó.

Ha ha ha havazak,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó.

Ha ha ha havazak,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó.

 

 

7. Betlehem, betlehem

Betlehem, Betlehem, a te határidba
érkezett Mária, rongyos istállóba.
Ott ülvén, mindegyre, elhagyott gerlice,
elkészíté magát a boldog szülésre.

Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett:
Betlehem várában kis Jézus született.
Hideg szél fújdogál, jaj, de nagyon fázik,
a kisded Jézuska értünk siránkozik.

 

 

8. Csordapásztorok

Csordapásztorok midőn Betlehemben
/:Csordát őriznek éjjel a mezőben,:/

Isten angyali jövének melléjük,
/:Nagy félelemmel telék meg ő szívük.:/

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
/:Mert ma született a ti üdvösségtek.:/

Menjetek el csak gyorsan a városba,
/:Ott találjátok Jézust a jászolba’.:/

Elindulának és el is jutának,
/:Szűz Máriának jónapot mondának.:/

,,Isten titeket hozott Uratokhoz.
/:De nem szólhattok mostan szent Fiamhoz,:/

Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
/:Szénán bágyadoz a hideg jászolban.:/

Nem pihen ágyban, sem friss palotában,
/:Hanem jászolban, romlott istállóban.:/

Serkentsd fel Jézust, szent Fiadat, nékünk,
/:Mert mi angyalok igéjére jöttünk.:/

Üdvözlégy Jézus, pásztorok Pásztora,
/:Bűnös emberek megváltó szent Ura.:/

Kérünk Tégedet, mi Üdvözítőnket,
/:Sok bűneinkért meg ne útálj minket.:/

Mária, Te is könyörögj érettünk,
/:Hogy halálunkkor boldogok lehessünk.:/

Dicsőség Néked, örök Atyaisten,
/:Te kisded Jézus és Szentlélekisten.:

 

 

9. Jászolban a szalmán

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ
Boldogan figyelnek égi fényjelek
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ

Rongyos istállóban pislákol a mécs
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz
Tekints le az égből, mert szeretlek én
Tarts fölém kezecskéd védőn, könnyedén
Rongyos istállóban pislákol a mécs
A gyermek fölébred, nem sír, egyre néz

Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz
Most és mindörökké, imádságom ez
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt
Élhessenek égben teveled együtt
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz
Most és mindörökké, imádságom ez.

 

 

10. Ó, gyönyörű, szép

Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
szent karácsony éjjel.

Ó, fogyhatatlan csodálator ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd: az édes Úr téged szomjaz, rád borul,
egy világgal ér fel.