11 jelölt, akiket Családháló díjassá választottatok

Átadtuk a Családháló díjakat azon intézményeknek és szakembereknek, akiket magazinunk olvasói a legjobbnak találtak a gyermekekért és a családokért 2016-ban végzett tevékenységükért.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
családháló díj
2017. június 11. Székely Attila

Március végén hirdettük meg ötödik alkalommal a Családháló díjat. Olvasóink idén összesen 71 jelölt közül választották meg azt a tizenegyet, akiket 2017. június 10-én közösségünk hagyományos díjátadó ünnepségén kitüntetésben részesítettünk. Az alábbiakban bemutatjuk azt az 5 intézményt és 6 szakembert, akiket méltónak találtatok az elismerésre.

 

2016 szülészete

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályát 70 évvel ezelőtt hozták létre a korábbi Erzsébet Fürdőkórház területén. Mára 280.000 lakos szülészeti és nőgyógyászati ellátásáért felelős. Szülészeti forgalma nagy, évente 3000 körüli szülés zajlik az osztályon.

Az osztály az elsők között volt Magyarországon, ahol az alternatív szülési módok elterjedtek, ami a vajúdás módjának szabad megválasztását, az apák vajúdás alatti jelenlétét, a korai anya-gyermek bőrkontaktus biztosítását, az „aranyóra” tiszteletben tartását, a késői köldökzsinór ellátás előnyeinek kihasználását jelentette. A császármetszések aránya az átlagos hazai 39% helyett 24% alatti. A gátmetszések részaránya mindössze 30% körüli.

A szülészeti ellátás fontos része a megszületés utáni ellátás, a gyermekágyasok nyugodt körülményeinek biztosítása a kórtermekben. Hangsúlyt fektetnek a szoptatásra, a kezdeti lépések betanítására, a kizárólagos anyatejes táplálás előnyeinek megismertetésére és a megfelelő szoptatási mód megismertetésére.

Dr. Sziller István, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa

 

2016 bölcsődéje

A Budafok-Tétényi önkormányzat fenntartásában lévő Rózsakert Tagbölcsőde a Rózsakerti lakótelepen 80 férőhellyel fogadja a három éven aluli gyermekeket. A szakképzett kisgyermeknevelők a csoportok életkorához igazítva teremtik meg a lehetőséget a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez. Az alapellátáson kívül a bölcsőde időszakos gyermekfelügyeletet is biztosít.

Beszédindító komplex foglalkozásuk negyedik éve sikeresen működik. A bölcsődében, Budapesten egyedüli lehetőségként novembertől júniusig heti egyszeri alkalommal gyógypedagógus és logopédus játékos fejlesztést nyújt az adott, előzetesen felmért két év körüli korcsoportnak. A nevelési év során több alkalommal szervez az intézmény a családokkal közös eseményeket, programokat.

Erős Viktória, a Budafok-Tétény, XXII.kerületi Önkormányzat Egyesített bölcsőde, Rózsakert Tagbölcsőde vezetője

 

2016 óvodája

A Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Pitypang Tagóvodája a város egyik családi házas övezetében, Martin-kertvárosban található. Az épületet óvodaként 1986-ban vették először birtokba a gyerekek. 2000 szeptemberétől az intézmény Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartása alá került. A „Pitypang” előnevet, 2007-től viseli. A nevelők jelenleg hat csoportban látják el 145 gyermek nevelését, gondozását.

2010-ben az óvoda elnyerte a Madárbarát Óvoda címet. 2015 decemberében megkapta az Örökös Zöld Óvoda kitüntető címet.

A dolgozók kiemelt feladatuknak tekintik a környezet megismerésére épülő, a gyermekek életkorának megfelelő környezettudatos magatartás és gondolkodás alakítását. A mindennapi nevelő munka során, a fenntarthatóság eszmeiségéhez hűen, a környezet megismerésére, szeretetére, tiszteletére és védelmére nevelik a gyermekeket.

Herczeg Andrásné, a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Pitypang Tagóvodájának vezetője

 

2016 családi napközije

A Budai Református Csillagvirág Családi Napközi 2012 márciusa óta működik, ahol öt kisgyermek éli mindennapjait szakképzett pedagógusok gondoskodásával. Mikor a misszióval foglalkozók számára világossá vált, hogy a bölcsődei férőhelyek hiánya miatt nagy szükség van a Szilágyi Dezső tér környékén egy családias, barátságos, nyitott, az 1-3 évesek fogadására alkalmas intézményre, úgy döntöttek, hogy a gyülekezet támogatja egy Családi Napközi megszervezését.

2014-ben a Magyar Református Egyház Önkéntes Diakóniai Év Iroda megkeresése nyomán a Családi Napközi szerződést között az Erasmus + Nemzeti Irodán keresztül az EVS nemzetközi szervezettel. Azóta minden évben tíz hónapon keresztül két önkéntes is segíti a napközi munkáját. Ez a lépés tovább növelte a napközi népszerűségét és ettől az évtől kezdve amerikai és holland családok is megkeresték az intézményt.

Árvai Katalin, a Budai Református Csillagvirág Családi Napközi vezetőhelyettese

 

2016 intézményi különdíjasa

Az S.O.S. Krízis Alapítvány 1996-ban került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon és 1997 óta a fővárosi gyermekvédelem meghatározó szereplője. Az alapítvány dolgozói az országban elsők között hozták létre a családok átmeneti otthona szolgáltatást, melyet azóta is folyamatosan működtetnek. A családok átmeneti otthona a gyermekvédelmi alapellátás részeként befogadja a szociális vagy bántalmazási krízishelyzet miatt otthontalanná váló családokat, amennyiben a lakhatás megoldatlansága miatt a gyermeket el kellene választani a szüleitől.

Az intézmény 2005 óta krízisközpontként működik, önálló módszertannal és szigorú szakmai protokoll szerint eljárva napi 24 órában fogadják a családon belüli erőszak elől menekülőket. Az azonnali segítségnyújtás mellett nagy erőket fektetnek a prevenciós tevékenységre, munkatársaik minden évben több középiskolában tartanak tréningeket, alternatív osztályfőnöki órákat a párkapcsolati erőszak megelőzéséért. 2016 óta Félutas Ház szolgáltatást is biztosítanak azon bántalmazottak számára, akiknek az önálló életkezdéshez hosszabb idejű segítségre van szükségük.

Hellenbárt László, az S.O.S. Krízis Alapítvány intézményvezetője

 

2016 bölcsődei kisgyermeknevelője

Teleki-Horváth Renáta 1969-ben született Siófokon. Tanulmányait a székesfehérvári Egészségügyi Szakközép- és Szakiskolában végezte 1987 és 1989 között, később elvégezte a csecsemő és kisgyermeknevelő gondozó képzést Ajkán, valamint a tereptanári gyakorlatot szerzett a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben.

Szakmai pályafutását 1986-ban a Fejér Megyei Csecsemőotthonban kezdte gondozónőként, ahol a legkisebbekkel foglalkozott 24 órás ellátást nyújtva nekik. 1996 és 1999 között a Székesfehérvári 9. számú bölcsődében dolgozott gondozónőként, majd 2003-ig a Pannon Lapok munkatársa volt. 2003-tól több mint egy évtizedig dolgozott a székesfehérvári 3. számú bölcsődében. 2011-2012 között önkéntesként dolgozott a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatás központ családsegítőjében. 2014-től a székesfehérvári Napraforgó Bölcsődét vezeti.

Székesfehérváron él férjével és két gyermekével.

Teleki-Horváth Renáta, a székesfehérvári Napraforgó Bölcsőde vezetője

 

2016 óvónője

Koroncz Katalin 1965-ben született Keszthelyen. Tanulmányait a zalaegerszegi Deák Ferenc Egészségügyi, Faipari és Óvónőképző Szakközépiskola óvónőképző szakán végezte. 1983-as sikeres vizsgáját követően szerzett középfokú óvónői- és gyermekfelügyelői képesítést. 1998-ban a soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán szerzett óvodapedagógusi képesítést, később a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szakvizsgázott, így pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.

Szakmai pályafutását a Zalaapáti Napközi Otthonos Óvoda óvónőjeként kezdte, majd 1988-ban a Zalaszántói Napközi Otthonos Óvodában folytatta hivatását. Ezt követően Keszthelyen a Sopron úti Óvoda óvónőjeként dolgozott. A kilencvenes évek óvodabezárási hulláma következtében az ezredfordulón egyéni vállalkozóként tevékenykedett, gyermekek felügyeletével foglalkozott. 2016 szeptemberétől óvodavezető helyettesként végzi munkáját a cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődében.

Férjével és négy gyermekével Cserszegtomajon él.

Koroncz Katalin, a cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde óvodapedagógusa

 

2016 kórházi gyermekorvosa

Luczay Andrea 1966-ban született Budapesten. Tanulmányait az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban végezte, majd 1984-ben felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi karára. Egyetemi tanulmányait 1990-ben summa cum laude minősítésű diplomamunkájával zárta. A doktori fokozatot 2008-ban szerezte meg szintén summa cum laude minősítéssel.

Szakmai pályafutását 1990-ben kezdte a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikán klinikai orvosként. 1995 és 2002 között ugyanitt egyetemi tanársegédként tevékenykedett. 2002-ben osztályvezető egyetemi tanársegédként, majd 2006-tól osztályvezető egyetemi adjunktusként dolgozott a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekgyógyászati Klinikán. 2015-től kezdődően ismét az I. számú Gyermekgyógyászati Klinikán dolgozik. Tagja többek között a Magyar Gyermekgyógyász Társaságnak, a Magyar Diabetes Társaságnak is.

Budapesten él férjével, jelenleg második unokájuk megszületését várják.

Dr. Luczay Andrea, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz, Endokrinológiai és Metabolikus Osztályának vezetője

 

2016 házi gyermekorvosa

Sőregi Mária 1958-ban született Budapesten. Értelmiségi szüleinek köszönhetően lehetővé vált, hogy gyermekkori álmát valóra váltsa és az orvosi hivatásnak éljen. 1984-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd a Budai Gyermekkórházban kapott lehetőséget a szakma gyakorlására. Ezen időszak alatt tette le a szakvizsgát is. Időközben megszületett mindkét gyermeke, így már szakorvosként és kétgyermekes anyukaként érte a lehetőség, hogy a kórházi munkát felváltsa a háziorvosi teendőkre.

1991 óta dolgozik házi gyermekorvosként az V. kerületben. Az országban elsőként szervezte meg kollégáival, hogy a kerület ingyenesen biztosítsa a nem köztelező oltásokat a gyermekek részére. Tíz év tapasztalatairól előadást is tartott az Országos Védőoltási Konferencián. 2012-ben megkapta a „Belváros Egészségügyéért” kitüntetést.

dr. Sőregi Mária, a Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Háziorvosi Rendelő gyermekorvosa

 

2016 védőnője

Pollák Frigyesné Gabriella 1966-ban született Pápán. Tanulmányait szülővárosában, az I. számú Általános Iskolában kezdte, majd a Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytatta. 1985-ben felvételt nyert a Budapesti Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakára. 1988-ban, államvizsgáját követően házasodott.

Szakmai pályafutását a Tatabányai Védőnői Szolgálatnál kezdte, ahol 2003-ig dolgozott. Költözés miatt, áthelyezéssel került az Újpesti Védőnői Szolgálathoz. 2000-ben elvégezte a babamasszázs oktató tanfolyamot. Szülésfelkészítő tanfolyamok, illetve baba-mama klubok szervezésében és lebonyolításában is aktívan részt vesz. 2005-ben a Semmelweis-nap alkalmából, Polgármesteri dicséretben részesítették.

Újpesten él, 3 gyermeke van.

Pollák Frigyesné Gabriella, az Újpesti Védőnői Szolgálat, Erdősor úti tanácsadójának védőnője

 

2016 egyéni különdíjasa

Unger Katalin 1971-ben született Budapesten. Tanulmányait 1985 és 1988 között a Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában végezte, majd 1993 és ’94 között Csecsemő- és kisgyermekgondozó képesítést szerzett. 2004-től 2008-ig az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szociálpedagógus szakán tanult és szerzett képesítést.

Szakmai pályafutását meghatározta a XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmény. 1988-től a Mérnök utcai, 1990-től az Erőmű utcai 1992-től 2005-ig a Mesevár Bölcsőde gondozónőjeként tevékenykedett. 1994-től csoportvezető gondozónőként dolgozott, 1997-ben lett részlegvezető-helyettes. 2009 és 2014 között a Szemünk Fénye Regionális Módszertani Központ bölcsődevezető helyetteseként dolgozott, 2014-től napjainkig a XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője.

Unger Katalin, a Budapest XI. kerületi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetője

 

A díjazottak féléves előfizetést kapnak a Képmás magazinra a lap felajánlásából,
illetve könyvcsomagot a Harmat Kiadó jóvoltából.

 

Fotó: Családháló.hu – Képszerkesztőség / Adrián Zoltán