Gyalogszerrel

A vékony, feketehajú cigány fiatalasszony az az inas, magát soha el nem hagyó fajta. Haját hátratűzve hordja, pólója kivágásába gyűlnek nyakából a bizsuláncok. Hozzájuk illő a hosszú, fémre fűzött gyöngyös fülbevalója. Szép a szeme, mandulavágású, ilyen a szája is. Finom, de nem érzéki, inkább erőről árulkodik, ahogy határozott, keskeny arcának minden vonása valami természetességből fakadó női erőt sugároz.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
2012. április 16. Paulik András

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
(Weöres Sándor)


Kisfiú, fölhúzott térddel

– Tedd le a lábod!

A mondat már harmadszor hangzik el. Nem haragosan, nem sürgetve. Inkább valami szigorú következetesség van a fiatal nő hangjában, ahogy halkan, hogy másokat ne zavarjon, de azért jelezve, hogy ő gondos anyja a fiának, rászól a gyerekre.

– Tedd már le a lábod, nem érted!

A kisfiú, fölhúzott térdével, mintha megmosolyogná túlbuzgó mamáját, tudja ő, nem kell tartania semmitől. De azért leveszi a lábát a vonatablak alatt húzódó fűtőtestről. Leveszi, ám így meg nem érnek le a cipői a földre. Hát fészkelődik. Harangozik a lábával, teszi a fenekét jobbra, teszi balra, az apró farmeröltöny nadrágja csúszik az ülésen, egyre jobban belejön a fickándozásba. Anyja egy ideig tűri, aztán elővesz egy zacskót és leteszi a gyerek elé az asztalra.

– Egyél, és nyughass!

A gyerek nyújtózik, hogy elérje a zsákmányt, belemarkol, tele lesz a keze pattogatott kukoricával. Oldalt néz somolyogva az anyjára, sejti, hogy rá fog szólni, hát a teli markából kienged egy pár szemet, aztán a kezét az ölébe húzza, és szemenként enni kezdi a kukoricát. Ropog a foga alatt. Az ínycsiklandó, olajos illat betölti a kupét.

A vékony, feketehajú cigány fiatalasszony az az inas, magát soha el nem hagyó fajta. Haját hátratűzve hordja, pólója kivágásába gyűlnek nyakából a bizsuláncok. Hozzájuk illő a hosszú, fémre fűzött gyöngyös fülbevalója. Szép a szeme, mandulavágású, ilyen a szája is. Finom, de nem érzéki, inkább erőről árulkodik, ahogy határozott, keskeny arcának minden vonása valami természetességből fakadó női erőt sugároz. Pedig minden porcikája vékony. Nem mosolyog. Mintha vizsgán ülne, ahol a viselkedést osztályozzák, úgy ül a vonatban, ügyelve kettejük minden mozdulására.

A kisfia nem rá hasonlít. Kerek, koromfekete szeme mókásan ül az arcában, ha nem nevet, akkor is, mintha mindjárt szétszaladnának a vonásai. Sűrű, fekete hajat kapott örökségül, rövidre vágták, de így is, mint egy vastag sapka, beborítja a fejét. Zömök az alkata, apró öltönyében olyan, mint egy kis felnőtt.

Sok csomaggal utaznak, az asszony mindent a lábuk közé és maga mellé, az ülésre pakolt. Talán, hogy egyedül is boldoguljanak, ne kelljen senkit megkérni semmire. Jó darabig csak a fiára néz, még a szemben ülő idős asszonyra se nagyon. A gyerek minden kezdeményezését azonnal leinti. Az asztalkán üdítő áll, a kisfiú megfogja, inna. Anyja kiveszi a kezéből.

– Tedd le, maradjon későbbre!

A gyerek rátámaszkodik az asztalkára. Leveszi az asztalról a kezét.

– Ambruska, ülj rendesen…!

Nincs ezekben a fegyelmezésekben semmi bántó. Se a hang, se az indulat nem árulkodik ilyesmiről. Talán ezért is marad jókedvű a kisfiú, nem ihat, hát nem ihat. Majd iszik később, nem is volt az olyan fontos. Pontosan érzi, anyja valamilyen szerepet játszik, és ő nem akarja ebben a helyzetben cserbenhagyni.

Nem szoktak ők ketten utazni. Vonaton! Ez itt most ismeretlen, idegen terep. Össze kell tartani.

Már elhagytuk Sárbogárdot, mesébe illő zöld dombok közt húz a vonatunk. Ennyit ülni – gondolom – gyerek létére, csoda, hogy bírja.

Ambrus azért egy idő után kipróbálja, mit tud. Fejét félrebillentve farkasszemet néz az idős hölggyel. Az nem tudja szó nélkül állni a gyerek tekintetét. Előrehajol.

– Micsoda szemed van neked, hallod!

A gyerek után az anyjára néz.

– Mint a fekete gyémánt… Na, fognak majd sírni utánad a lányok…!

A fiatalasszony most először, megenyhül. Ügyetlen bólintással köszöni a dicséretet, aztán elégedetten lecsíp belőle.

– Csak aztán nehogy ő sírjon utánuk…!

– Arról mi már nem tehetünk – nevet az asszony, és beletúr a táskájába. Egy csomó régi, megírt képeslapot szed elő. Kirakja az asztalkára, és a kisfiúra néz.

– Akarod ezeket? Szép képek vannak rajtuk…

A gyerek utánuk nyúl, anyjára sandít, de az most nem mondja, hogy tegye vissza. Inkább az asszonyra néz büszkén.

– Mindent összerajzol az óvodában. Nem győzöm papírral…

Az asszony arcán igazi álmélkodás.

– Hát óvodás!? Azt hittem, elsőosztályos legalább…

– Középsős. Csak ilyen nagy lett, kicsinek…

Nevetnek. Nézik, ahogy Ambrus, miután végigpörgette a képeslapokat, félbegyűri valamennyit, és betuszkolja a nadrágja zsebébe.

– Add ide, elrakom – mondja a fiának.

– Enyém! – néz vissza a gyerek, és rácsap a zsebére.

A fiatalasszony most végre megkérdezi az asszonyt, tudja-e, mikor kell leszállni Szentlőrinchez.

Az bólint, magára bök, de nem válaszol, mert ebben a pillanatban megszólal a telefonja. A füléhez emeli.

– Te vagy az! Hát mondtam, hogy így lesz! Egy hétig nem vagyok otthon. A lányomékhoz! Most utazom. Nem fogod kitalálni… Kutyát fogok őrizni! Igen, lakásban tartják. Kiskutya még, összerág mindent… Szabad neki, járkálhat minden szobában… Hát hallottál még ilyet, kutyapásztor leszek…!

Az asszony beszél, a fiatalasszony meg a gyerek hallgatják. Ambrus le nem veszi róla a szemét, anyja csak néha emeli fel a pillantását, de biztos, hogy nem veszteget el egyetlen szót sem. Nem is lehet. Hallani mindent kint a folyosón is.

– Na, én is megmondtam nekik, nem leszek ott sokáig. Még ha unokára vigyáznék… Majd akkor szóljanak… Hát igen, reménykedem én is… Fiatalok még… Na, puszillak, majd hívlak…!

Elrakja a telefont. Szemben vele a kisfiú még mindig őt bűvöli.

– Látod, inkább rád vigyáznék! – nevet az asszony, és kinéz az ablakon. Nyomban fel is kiált.

– Siessünk, mindjárt Szentlőrinc! Itt alig áll a vonat…