Szeptembertől kevesebb teher lesz a szülők vállán

Több olyan kormányzati intézkedés is született az utóbbi hónapokban, amelyek szeptemberi életbelépése jelentősen könnyít a szülők terhein, legyen gyermekük bölcsődés, óvodás vagy általános iskolás.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
óvoda
2015. július 30. Gyarmati Orsolya
Több olyan kormányzati intézkedés is született az utóbbi hónapokban, amelyek szeptemberi életbelépése jelentősen könnyít a szülők terhein, legyen gyermekük bölcsődés, óvodás vagy általános iskolás.


Többek között ingyenessé válik az étkeztetés, az iskolákban pedig bővül a térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak köre.

Az Országgyűlés május végén fogadta el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény azon módosítását, amelynek eredményeként a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, tehetősebb szülők kivételével szeptembertől teljesen ingyenessé válik a bölcsődei és óvodai étkeztetés. Vagyis ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három- vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, jelenleg 89 408 forintot. Az új törvény a bölcsődések és óvodások 90 százalékának nyújt ingyenes étkezési lehetőséget.

A gyermekétkeztetésre szánt forrás idén 10 százalékkal, 53-ról 58 milliárd forintra emelkedett, az elmúlt öt évben pedig több mint duplájára nőtt. Jelenleg 92 ezer gyermeknek jár a díjmentes étkeztetés, a változás életbelépése után pedig további több mint 177 ezer gyermeket érint majd, ami több mint háromszoros növekedés. A változás egy olyan háromgyermekes családnak, ahol eddig fél áron étkezhettek a gyermekek, a most elfogadott intézkedés havi 11–15 ezer forintos megtakarítást jelent majd.

Az ingyenessé váló étkeztetés mellett szeptembertől indul a kötelező óvodáztatás a gyermekek hároméves korától, amit a kormány a családi pótlék folyósításához igazít, vagyis a kötelező óvodába járás elmulasztásának következménye a családi pótlék folyósításának elvesztése lesz. Ezalól adható felmentés, ha a szülő az erre vonatkozó kérelmét indoklással benyújtja az óvodavezetőnek. Számít az óvodapedagógus, a védőnő, a szakértői bizottság véleménye, adott esetben a gyámhivatal, a háziorvos, sőt a helyi önkormányzat gyermekvédelmi munkatársa is fontos információkkal tud szolgálni.