Azt bizonyítanák, hogy a család mára elavult – Bíró püspök húsvéti üzenete

Korunk nagy problémája, hogy egyre kevesebb gyermek születik, sokan mégis azért harcolnak – parlamentekben, kórházakban, orvosi laboratóriumokban, gyógyszergyárakban – hogy megakadályozható legyen az új élet foganása, hogy a még meg sem született gyermekeket akadálytalanul meg lehessen ölni, hogy a gyermek még kicsi korában veszítse el életadó képességét.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
bíró lászló püspök
2015. március 30. Paulik András

Íme Bíró püspök húsvéti üzenete.


Krisztus feltámadt, alleluja!

Akik keresztre feszítették a halálát akarták, de Ő győzött. Nem azokat győzte le, akik a halálát okozták, hanem magát a halált. Nem hadakozott hóhéraival, hanem kérte a mennyei Atyát: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.« És az életet diadalra jutott a halál felett.

És mi hogyan próbáljuk a halál körülöttünk itt tomboló katonáit legyőzni?

Szinte naponként érkeznek hírek arról, hogy ártatlan emberek között bombát robbantottak, sokan meghaltak, megsebesültek. Sokszor maga a robbantó is meghal a helyszínen. Az ilyen esetek nyomán sok szenvedés, fájdalom támad, családok válnak csonka családdá. A szerencsétlen tettesek jutalma közmegvetés, elítélés, kitaszítás a társadalomból és az értelmetlen halál. Ha le akarjuk győzni a robbantókat, kérjük Krisztussal: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.«

Korunk nagy problémája, hogy egyre kevesebb gyermek születik, sokan mégis azért harcolnak – parlamentekben, kórházakban, orvosi laboratóriumokban, gyógyszergyárakban – hogy megakadályozható legyen az új élet foganása, hogy a még meg sem született gyermekeket akadálytalanul meg lehessen ölni, hogy a gyermek még kicsi korában veszítse el életadó képességét. Azok a politikusok, kutatók, orvosok és szociológusok aki ezen fáradnak jutalmul pénzt kaphatnak, de a pénzen nem vásárolhatnak boldogan mosolygó gyerekeket, derűs családi otthont, reményteli jövőt. Ha le akarjuk győzni az élet ellenségeit, kérjük Krisztussal: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.«

Az élet megszületésének és a gyermek nevelkedésének természetes helye a család. Mégis hányan vannak – politikusok, jogászok, pszichológusok – akik azon munkálkodnak, hogy a családokat rombolják, a családalapítást megnehezítsék és a meglévő családok életét megkeserítsék. Azt akarják bebizonyítani, hogy a család, amely évezredek óta az élet bölcsője, az ember boldogulásának biztos helye volt, mára elavult, alkalmatlan feladata betöltésére. Ezzel jóvátehetetlen károkat okoznak az egész társadalomnak, szolgálják a halál kultúráját. Ha le akarjuk győzni a család ellenségeit, kérjük Krisztussal: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.«

A házasság Isten csodálatos ajándéka az embernek. Mostanában egyre többen vannak, akik felesleges, az ember szabadságát gúzsba kötő intézménynek mondják, és azt hirdetik, hogy az ember csak magára gondoljon, és addig éljen házasságban, ameddig ez jól esik neki. A felbomló házasságok nyomán sok szenvedés jár, a gyerekek elvesztik a biztos otthont, megrendül a családba, házasságba vetett hitük. A hamis próféták legtöbbször saját sikertelen házasságukra hivatkoznak. Azok, akik a házasság intézményét válságba juttatják, válságba sodorják a társadalmat szolgálva a halál kultúráját. Ha le akarjuk győzni a házasság ellenségeit, kérjük Krisztussal: »Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.«

Köszönöm minden jó szándékú embernek mindazt, amit az életért, a családért, a házasságért tesz. A feltámadt Krisztus áldása legyen rajtuk, életükön, munkájukon!

Krisztus feltámadt, alleluja!

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke