Bibliai édesanyák életközeli portréi

Az anyaság semmihez nem hasonlítható, élethosszig tartó gyönyörű feladat. De nehéz és embert próbáló cél is, ám a legnemesebbek egyike is. Ez régen sem volt másképpen, elég, ha csak a bibliai Hágár űzött anyaságára vagy Szűz Mária megpróbáltatásokkal teli életére gondolunk.

A cikk több mint 3 éves. Tartalma elavult információt tartalmazhat.
biblia
2014. március 16. Szaurella

Az anyaság semmihez nem hasonlítható, élethosszig tartó gyönyörű feladat. De nehéz és embert próbáló cél is, ám a legnemesebbek egyike is. Ez régen sem volt másképpen, elég, ha csak a bibliai Hágár űzött anyaságára vagy Szűz Mária megpróbáltatásokkal teli életére gondolunk.


Margot Käßmann német evangélikus lelkész különösen megindító könyvében az ó-és újszövetségi anyai alakokat idézi meg. Őszinte és sallangmentes portréi leszámolnak azzal az illúzióval, hogy az anyaság csak és csupán diadalmenet és öröm. Ahogy a kötet gondozó Luther Kiadó fogalmaz: „Az anyaság csodálatos – ám ami azt illeti, nehéz is tud lenni. És az anyává válás már régen sem volt magától értetődő. A Bibliában találunk gyermektelen asszonyokat, akik gyermekre vágynak, és olyan anyákat is, akiknek korántsem volt könnyű dolguk – olyanokat, mint a szívtelen anya, az idősen gyermeket szülő anya, a sokgyermekes és az örökbefogadó anya. A bibliai anyaportrék meglepő perspektívákat tárnak fel: Margot Käßmann a bibliai anyákról mesél nekünk rámutatva történeteik mai napig tartó érvényességére.” Különösen a mai korszakunkat jellemző párhuzamok teszik a kötetet aktuálissá és őszintévé.

Erőszakban fogant gyermekek

Elég, ha csak Betsabéra, a Dávid király által megkívánt és minden valószínűség szerint a király által erőszakkal magáévá tett Uriás feleségére gondolunk. Ahogy Käßmann írja Betsabé mai társairól: „Erőszak mindennap történik. Mindig óriási kárt okoz a női lélekben. És ha az erőszak nyomán gyermek fogan, ez aligha feldolgozható a leendő anya számára.” Betsabé első gyermek meghal, de ő lett mégis a híres bölcs Salamon édesanyja ebből a királyi frigyből. Támár ellenkezőképpen, csellel próbált teherbe esni. Két testvér felesége is, Júda két fiáé, de nem lett édesanya. Szembenéz így a kiközösítés és megvetés rémével.

Támár és Júda

Ám első férje előbb meghal, mint gyermeket nemzene. Ónán kénytelen elvenni a feleségét, de nem akar gyermeket támasztani testvére feleségének. Hamarosan Ónán is meghal. Támár helyzete egyre kínosabb, vakmerő tettre szánja el magát. Szajhának öltözve elcsábítja apósát, Júdát, és megfogan. Júda beismerve keményszívűségét, felvállalja a megszületett ikreket.

A kései boldog anyaság

A lelkésznő kitér a későn teherbe esett Erzsébet, Keresztelő Szent János édesanyja örömteli anyaságára, vagy Mózes első könyvében szereplő Lea sokgyermekes anyai büszkeségre. Lea Jákób kevésbé szeretett felesége volt, és sok szempontból megalázott, hiszen apja, Lábán ugyan Jákóbnak Lea testvérét, Ráhelt ígérte, Lábán mégis csellel adta hozzá az idősebbik lányt. Lea megvetett volta anyaságában oldódott fel. Hét gyermek anyja lett, míg riválisának, a szeretett feleségnek, Ráhelnek sokáig nem születtek gyermekei.

Az elűzött anya

Talán a legszomorúbb történet Hágáré, Ábrahám rabszolganőjéé. Sára, a feleség nem tud teherbe esni, ezért beküldi urához a kis rabszolganőt. Hágár fiút fogan, Izmaelt, Sára pedig tombol a féltékenységtől. Ráveszi Ábrahámot, hogy adja át neki a fiatal anyát, hadd csináljon vele,amit akar. Hágár a sivatagba menekül, de angyali sugallatra visszatér Ábrahám veszélyes házába. Megszüli fiát, de közben Sára is terhes lesz, Izsákot szüli meg.

Így Hágár fia fattyú marad, újabb menekülés következik a sivatagba. Párhuzamot vonva a mai szudáni nők helyzetével, Käßmann kiemeli: „Menekülő vagy háborút átélő asszonyok elbeszéléseiben sokszor hallottam: ha gyermekről van szó, a kétségbeesés közepette hirtelen olyan erő száll meg, amelyről nem is gyanítottad, hogy létezik.” Hágár megmenekül, és Izmael gyermekei sokasítják Izrael törzseit.

Mária próbatételei

Nem kevésbé megpróbáltatásokkal teli Mária, Jézus anyja története. Az angyali üdvözlet és anyaságának elfogadása után a megkövezést kockáztatja, hiszen házasságon kívül esett teherbe. Állapotosan kénytelen elutazni Betlehembe a népszámlálásra, majd koszos és valószínűleg büdös istállóban szül, bába, hozzáértő kezek nélkül. Később Heródes elől menekülnek Józseffel és a gyermekkel Egyiptomba. A kereszt alatt pedig kénytelen végignézni gyermeke lassú, fulladásos kínhalálát. Alakja – akár hívők akár nem hívők vagyunk – példamutatás és kiállás a gyönyörű és nehéz anyai életút mellett.